Úvod

Úvod

Prenájom nebytových priestorov, Hlavná 5 (15.03.2017)Obec zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok obce - nebytový priestor. (Základná škola - potraviny)...čítať viac
Zvoz elektroodpaduSpoločnosť H+EKO, spol. s r.o. uskutoční v obci zvoz nefunkčných elektrospotrebičov....čítať viac
Zápis do 1. ročníka ZŠSrdečne Vás pozývame na zápis do 1. ročníka ZŠ v Družstevnej pri Hornáde....čítať viac
Vyvarujme sa požiarov trávnatých porastov a lesov!Prichádzajú prvé jarné dni, ktoré v prírode každoročne vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov....čítať viac
Výberové konanieObec vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Materskej školy v Družstevnej pri Hornáde...čítať viac
Platenie dane za prenajaté pozemkyDaňovník dane z pozemkov, ktorý je povinný priznať a platiť daň je určený zákonom o miestnych daniach (§ 5 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniac...čítať viac
Kalendár na rok 2017, dane a poplatky Kalendár na rok 2017 s vyznačenými termínmi vývozov odpadu si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade....čítať viac
Zmena prevádzkovateľa verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôdNa základe zmluvy medzi Obcou Družstevná pri Hornáde a Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s., Košice, došlo od 1.1.2017 k prevzatiu prevádzk...čítať viac
Novinky v knižniciZoznam nových kníh v obecnej knižnici DpH...čítať viac
Posviacka kostola v Tepličanoch 2016 - FotoalbumFotoalbum z posviacky novopostaveného kostola v Tepličanoch...čítať viac
 1    2   3