Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Zobraziť viac informácií.
Družstevná pri Hornáde
Malá Vieska - Tepličany
  Úvod

Newsletter

Prepísať kód z obrázka:
 Úvod

Výzva na odpratávanie snehuUpozorňujeme obyvateľov obce, že podľa zákona o pozemných komunikáciách sú povinní zabezpečiť, aby bol chodník pred ich nehnuteľnosťou riadne a včas v...čítať viac
Oznam daneOznamujeme občanom, u ktorých došlo v roku 2015 k akéjkoľvek zmene vlastníckych vzťahov týkajúcich sa nehnuteľností,to znamená nehnuteľnosť nadobudli,...čítať viac
Vianoceobdobie, keď sa každý snaží byť s blízkymi, keď si uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti....čítať viac
Voľby do NR SR - Informácie pre voličaVoľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h....čítať viac
Dotazník - Program rozvoja obceDotazník pre prípravu Programu rozvoja obce Družstevná pri Hornáde na roky 2015 – 2020...čítať viac
Realizácia projektových dokumentácií vybraných úsekov Eurovelo 11 v Karpatskom euroregióneV obci Družstevná pri Hornáde sa vypracovala dokumentácia pre územné rozhodnutie, ktorá sa bude týkať časti Eurovelo 11 v katastri obce Družstevná pri...čítať viac
Komunálny odpadVážení občania, pre zber a uloženie komunálneho odpadu v obci sú určené 110 a 1100l zberné nádoby. Každý rodinný dom alebo bytový dom musí mať naj...čítať viac
Návrh vysporiadania pozemkov ulica PoľnáObec plánuje výstavbu miestnej komunikácie na území obce Družstevná pri Hornáde, a to Poľnej ulice spočívajúcej v spevnení a rozšírení doterajšej uli...čítať viac
Úspech našej školyZelená škola je najväčší certifikačno-vzdelávací ekoprogram na svete, do ktorého je zapojených viac ako 60000 škôl zo 58 krajín sveta....čítať viac
Zber použitého kuchynského olejaObec Družstevná pri Hornáde rozširuje zber separovaného odpadu o ďalšiu komoditu, a to o zber použitých jedlých rastlinných olejov a tukov. Obyvatelia...čítať viac
 1    2