Úvod

Úvod

Výberové konanieObec vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Materskej školy v Družstevnej pri Hornáde...čítať viac
Zrušenie veterinárneho opatrenia - vtáčia chrípkaRVPS Košice-okolie zrušuje veterinárne opatrenia č. 2017/22 - 20/2 zo dňa 4.1.2017....čítať viac
Platenie dane za prenajaté pozemkyDaňovník dane z pozemkov, ktorý je povinný priznať a platiť daň je určený zákonom o miestnych daniach (§ 5 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniac...čítať viac
Kalendár na rok 2017, dane a poplatky Kalendár na rok 2017 s vyznačenými termínmi vývozov odpadu si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade....čítať viac
Zmena prevádzkovateľa verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôdNa základe zmluvy medzi Obcou Družstevná pri Hornáde a Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s., Košice, došlo od 1.1.2017 k prevzatiu prevádzk...čítať viac
Novinky v knižniciZoznam nových kníh v obecnej knižnici DpH...čítať viac
Posviacka kostola v Tepličanoch 2016 - FotoalbumFotoalbum z posviacky novopostaveného kostola v Tepličanoch...čítať viac
Seniori dávajte si pozor!Polícia zdôrazňuje aby seniori nevpúšťali neznáme osoby do svojich príbytkov a neboli s nimi osamote....čítať viac
Daň - z nehnuteľností, za psa a odpad (aktualizované 8.8.2016)Žiadame občanov, ktorí nemajú uhradenú daň z nehnuteľností, daň za psa alebo poplatok za komunálny odpad, aby úhradu zrealizovali v čo najkratšom čase...čítať viac
Kamerový systémInštalácia kamerového systému V obci Družstevná pri Hornáde ...čítať viac
 1    2   3