Úvod

Úvod

Výberové konanie na učiteľku MŠ Družstevná pri HornádeStarosta Obce Družstevná pri Hornáde ‐ štatutárny zástupca zriaďovateľa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície učiteľka materskej š...čítať viac
Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej školyObec Družstevná pri Hornáde podľa § 4 ods.1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých ...čítať viac
Výstavba miestnych komunikácií a chodníkov - dopravné obmedzeniaPočas výstavby bude na dotknutých komunikáciách obmedzený vjazd a premávka vozidiel a chodcov....čítať viac
Pozvánka na Valné zhromaždenie URBÁRIATUValné zhromaždenie URBÁRIATU pozemkového spoločenstva Malá Vieska...čítať viac
Nové číslo obecného občasníkaV sekcii obecný občasník bolo pridané nové číslo...čítať viac
žiadosť o súčinnosť - aktívny monitoring Afrického moru ošípanýchRegionálna veterinárna a potravinová správa Košice - okolie žiada o súčinnosť....čítať viac
Vyvarujme sa požiarov trávnatých porastov a lesov!Prichádzajú prvé jarné dni, ktoré v prírode každoročne vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov....čítať viac
Dajte sa do formy s o.z. Žijem hudbouObčianske združenie Žijem Hudbou ponúka nove cvičenia pre zdravie a vypracovanie vašej postavy....čítať viac
Prípojky inžinierskych sietí na uliciach Poľná, Záhradná a PúpavováInformácia pre vlastníkov nehnuteľností na uvedených uliciach....čítať viac
Prepravná služba SČKObec Družstevná pri Hornáde v spolupráci so Slovenským Červeným krížom ponúka občanom našej obce prepravnú službu za symbolický poplatok. ...čítať viac
 1    2   3   4   5