Úvod

Úvod

Deň záchrany životaZdravotná poisťovňa Dôvera si Vás v spolupráci so ZŠ Družstevná pri Hornáde dovoľuje pozvať dňa 26.05.2017 na Deň záchrany života....čítať viac
Pridané nové fotoalbumyV sekcii fotogaléria obce boli pridané dva fotoalbumy: Majáles 2017 a upratovanie v obci....čítať viac
Oznámenie o zápise do Materskej školyZápis do materskej školy na školský rok 2017/2018 sa uskutoční od 9. mája do 29.mája v čase od 7,30 do 16,30 hod....čítať viac
OZNAM PRE CESTUJÚCICHOznamujeme cestujúcim, že z dôvodu rekonštrukcie električkových tratí na Komenského ulici (zákaz odbočenia z Komenského ulice na Hlinkovu ulicu), bude...čítať viac
Prenájom nebytových priestorov, Hlavná 5 (15.03.2017)Obec zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok obce - nebytový priestor. (Základná škola - potraviny)...čítať viac
Vyvarujme sa požiarov trávnatých porastov a lesov!Prichádzajú prvé jarné dni, ktoré v prírode každoročne vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov....čítať viac
Platenie dane za prenajaté pozemkyDaňovník dane z pozemkov, ktorý je povinný priznať a platiť daň je určený zákonom o miestnych daniach (§ 5 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniac...čítať viac
Kalendár na rok 2017, dane a poplatky Kalendár na rok 2017 s vyznačenými termínmi vývozov odpadu si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade....čítať viac
Zmena prevádzkovateľa verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôdNa základe zmluvy medzi Obcou Družstevná pri Hornáde a Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s., Košice, došlo od 1.1.2017 k prevzatiu prevádzk...čítať viac
Novinky v knižniciZoznam nových kníh v obecnej knižnici DpH...čítať viac
 1    2   3