Úvod    Samospráva obce    Projekty    Príprava regionálnych projektov v obci Družstevná pri Hornáde

Príprava regionálnych projektov v obci Družstevná pri Hornáde

Hlavným cieľom projektu je posilniť pripravenosť na realizáciu investičných projektov. Hlavnou aktivitou projektu dôjde k vypracovaniu projektovej dokumentácie na vybudovanie hornádskej cyklomagistrály a na realizáciu protipovodňovej ochrany na bezmennom potoku. Cieľovou skupinou sú obyvatelia a návštevníci obce Družstevná pri Hornáde.

Realizáciou projektu sa naplní merateľný ukazovateľ: Počet obstaraných dokumentácií: 2.

Prijímateľ: Obec Družstevná pri Hornáde

Celková výška oprávnených výdavkov: 175 148,00 EUR

Výška nenávratného finančného príspevku: 166 390,60 EUR

Doba realizácie projektu: 11/2023 – 12/2023