2021

 •  
 • Číslo
 • Dátum
 • Dodávateľ
 • Názov zmluvy

 • pdf
 • Z 2021
 • 30. 12. 2021
 • SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
 • Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

 • pdf
 • Z 2021
 • 30. 12. 2021
 • Lýdia Hadbavná
 • Zmluva o nájme HM č. 12/2021 Tepličany

 • pdf
 • Z 2021
 • 23. 12. 2021
 • VSE, a.s.
 • Zmluva o združenej dodávke elektriny

 • pdf
 • Z 2021
 • 22. 12. 2021
 • Sviatko Jozef
 • Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 22. 12. 2021
 • Blanáriková Ela
 • Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 22. 12. 2021
 • Uličná Anna
 • Dodatok č. 12 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 22. 12. 2021
 • Trojčáková Andrea
 • Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 22. 12. 2021
 • Jarčušková Eva
 • Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 22. 12. 2021
 • Keruľ Vojtech
 • Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 21. 12. 2021
 • Kamil Ondruš, PhDr. Iveta Ondrušová
 • Kúpna zmluva

 • pdf
 • Z 2021
 • 21. 12. 2021
 • Obec
 • Kúpna zmluva

 • pdf
 • Z 2021
 • 20. 12. 2021
 • SLSP, a.s.
 • Zmluva o bežnom účte

 • pdf
 • Z 2021
 • 20. 12. 2021
 • Ladislav Trojčák
 • Zmluva o nájme HM č. 23/2021 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2021
 • 20. 12. 2021
 • Emília Ružinská
 • Zmluva o nájme HM č. 22/2021 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2021
 • 09. 12. 2021
 • Úrad vlády Slovenskej republiky
 • Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza ITMS2014+: 312051Y212

 • pdf
 • Z 2021
 • 09. 12. 2021
 • Faktor Jan
 • Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 09. 12. 2021
 • Kostúrová Anna
 • Dodatok č. 5 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 09. 12. 2021
 • Daňko Stanislav
 • Dodatok č. 5 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 09. 12. 2021
 • Dupejová Jana
 • Dodatok č. 5 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 09. 12. 2021
 • Horváthová Smaržová Zuzana
 • Dodatok č. 5 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 24. 11. 2021
 • František Hudák
 • Zmluva o nájme HM č. 11/2021 Tepličany

 • pdf
 • Z 2021
 • 19. 11. 2021
 • Helena Bašistová
 • Zmluva o nájme HM č. 21/2021 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2021
 • 19. 11. 2021
 • Helena Bašistová
 • Zmluva o nájme HM č. 20/2021 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2021
 • 15. 11. 2021
 • LOVIS, s.r.o., Košice
 • Zmluva o poskytovaní služieb

 • pdf
 • Z 2021
 • 12. 11. 2021
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 21/41/012/95 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zák. č. 417/2013 Z.z. o pomoci v HN a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • pdf
 • Z 2021
 • 12. 11. 2021
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 21/41/010/85 uzatvorená podľa §10 ods. 3, ods. 5 písm. b), ods. 11, § 26 ods. 2 písm. g a ďalších zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v HN a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov

 • pdf
 • Z 2021
 • 12. 11. 2021
 • Packeta Slovakia, s.r.o.
 • Zmluva pre umiestnenie Z-boxu

 • pdf
 • Z 2021
 • 09. 11. 2021
 • Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • Zmluva o úvere

 • pdf
 • Z 2021
 • 05. 11. 2021
 • Jozef Filip
 • Zmluva o nájme HM č. 19/2021 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2021
 • 05. 11. 2021
 • Jarmila Szunyoghová
 • Zmluva o nájme HM č. 18/2021 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2021
 • 05. 11. 2021
 • Jarmila Szunyoghová
 • Zmluva o nájme HM č. 17/2021 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2021
 • 04. 11. 2021
 • Marcela Janočková
 • Zmluva o nájme HM č. 16/2021 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2021
 • 04. 11. 2021
 • Marcela Janočková
 • Zmluva o nájme HM č. 15/2021 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2021
 • 03. 11. 2021
 • Miroslav Mirga
 • Zmluva o nájme HM č. 10/2021 Tepličany

 • pdf
 • Z 2021
 • 03. 11. 2021
 • MUDr. Marcela Miňová
 • Zmluva o nájme HM č. 9/2021 Tepličany

 • pdf
 • Z 2021
 • 29. 10. 2021
 • CESTY SK, s.r.o.
 • Dodatok č. 2 k ZoD

 • pdf
 • Z 2021
 • 29. 10. 2021
 • JMP Projekty, s.r.o.
 • Zmluva o dielo

 • pdf
 • Z 2021
 • 27. 10. 2021
 • Mesto Košice
 • Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

 • pdf
 • Z 2021
 • 27. 10. 2021
 • Obec Kostoľany nad Hornádom
 • Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na mzdy a prevádzku centra voľného času

 • pdf
 • Z 2021
 • 20. 10. 2021
 • František Rožnovjak
 • Zmluva o nájme HM č. 8/2021 Tepličany

 • pdf
 • Z 2021
 • 20. 10. 2021
 • Mária Suchardová
 • Zmluva o nájme HM č. 7/2021 Tepličany

 • pdf
 • Z 2021
 • 19. 10. 2021
 • Ján Nečo
 • Zmluva o nájme HM č. 14/2021 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2021
 • 14. 10. 2021
 • Košický samosprávny kraj
 • Zmluva o poskytnutí dotácie

 • pdf
 • Z 2021
 • 13. 10. 2021
 • Obec Kostoľany nad Hornádom
 • Zmluva o spolupráci

 • pdf
 • Z 2021
 • 07. 10. 2021
 • Ultima Ratio, s.r.o., L. Mikuláš
 • Zmluva o poskytovaní služieb

 • pdf
 • Z 2021
 • 07. 10. 2021
 • Ultima Ratio, s.r.o., L. Mikuláš
 • Zmluva o poskytovaní služieb

 • pdf
 • Z 2021
 • 30. 09. 2021
 • Anna Boriková
 • Zmluva o nájme HM č. 13/2021 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2021
 • 30. 09. 2021
 • Kosturková Mária
 • Dodatok č. 5 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 30. 09. 2021
 • Matejová Janka
 • Dodatok č. 5 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 30. 09. 2021
 • Holubová Jarmila
 • Dodatok č. 5 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 30. 09. 2021
 • Kuchar Radovan
 • Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 30. 09. 2021
 • Tkáč Pavol
 • Dodatok č. 5 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 30. 09. 2021
 • Balcová Mária
 • Dodatok č. 5 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 30. 09. 2021
 • Nigut Milan
 • Dodatok č. 5 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 30. 09. 2021
 • Ing. Zahumenský Peter, PhD.
 • Dodatok č. 5 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 30. 09. 2021
 • Klemová Matúšková Monika
 • Dodatok č. 5 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 30. 09. 2021
 • Vaľová Eva
 • Dodatok č. 7 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 30. 09. 2021
 • Tkáč Štefan
 • Dodatok č. 5 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 30. 09. 2021
 • Jarčuška Marcel
 • Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 28. 09. 2021
 • Jozef Kaleja
 • Zmluva o nájme HM č. 12/2021 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2021
 • 27. 09. 2021
 • Kamila Michalková
 • Zmluva o nájme HM č. 11/2021 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2021
 • 27. 09. 2021
 • Monika Bartkovská
 • Zmluva o nájme HM č. 10/2021 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2021
 • 27. 09. 2021
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 21/41/054/364 o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvárania PM v rámci NP "Cesta na trh práce 3" - Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre subjekty nevykon

 • pdf
 • Z 2021
 • 24. 09. 2021
 • VVS, a.s., Košice
 • Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odvádzaní vôd

 • pdf
 • Z 2021
 • 23. 09. 2021
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 21/41/054/376 o zebezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj a o poskytnutí príspeku na aktivačnú činnosť formou MOS obci alebo formou menších služieb samosprávnemu kraju

 • pdf
 • Z 2021
 • 21. 09. 2021
 • Jozef Kaleja
 • Zmluva o nájme HM č. 9/2021 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2021
 • 13. 09. 2021
 • Mária Kaňuchová
 • Zmluva o nájme HM č. 6/2021 Tepličany

 • pdf
 • Z 2021
 • 06. 09. 2021
 • SIEA
 • Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí NFP

 • pdf
 • Z 2021
 • 25. 08. 2021
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 21/41/054/348 o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvárania PM v rámci NP "Cesta na trh práce 3" - Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre subjekty nevykon

 • pdf
 • Z 2021
 • 24. 08. 2021
 • Katarína Nigutová
 • Zmluva o nájme HM č. 8/2021 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2021
 • 16. 08. 2021
 • Peter Kaleja
 • Zmluva o nájme HM č. 7/2021 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2021
 • 28. 07. 2021
 • CESTY SK, s.r.o.
 • Dodatok č.1 - ZoD

 • pdf
 • Z 2021
 • 26. 07. 2021
 • PLAYSYSTEM, s.r.o., Košice
 • Dodatok č. 1 ku KZ

 • pdf
 • Z 2021
 • 26. 07. 2021
 • Ing. Pohorelec Martin
 • Dodatok č. 5 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 26. 07. 2021
 • Oleňáková Renáta
 • Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 26. 07. 2021
 • Žabka Igor
 • Dodatok č. 6 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 26. 07. 2021
 • Tazsej Roland
 • Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 26. 07. 2021
 • Ing. Kotora Miroslav
 • Dodatok č. 5 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 26. 07. 2021
 • Kenteš Stanislav
 • Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 26. 07. 2021
 • Striko Peter
 • Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 26. 07. 2021
 • Mgr. Smolková Katarína
 • Dodatok č. 5 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 26. 07. 2021
 • Nigutová Eva
 • Dodatok č. 5 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 26. 07. 2021
 • Hardoňová Kristína
 • Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 13. 07. 2021
 • MVDr. Marián Andráš
 • Zmluva o nájme nebytových priestorov

 • pdf
 • Z 2021
 • 13. 07. 2021
 • Viera Adamčová
 • Zmluva o nájme HM č. 5/2021 Tepličany

 • pdf
 • Z 2021
 • 09. 07. 2021
 • All 4 School - Fabianova s.r.o.
 • Kúpna zmluva

 • pdf
 • Z 2021
 • 29. 06. 2021
 • Úrad práce, soc. vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 21/41/054/215 o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvárania PM u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastniach zamestnávania pre UoZ v rámci NP "Cesta na trh práce 3" - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. pre subjekty nevykonávajúce hosp. činn

 • pdf
 • Z 2021
 • 29. 06. 2021
 • Úrad práce, soc. vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 21/41/054/239 na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti uzatvorená v rámci NP "Podpora zamestnanosti" Aktivita č. 1 - Podpora ZUoZ k uplatneniu sa na trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti

 • pdf
 • Z 2021
 • 16. 06. 2021
 • EURO IN - Mgr. Drajna Peter
 • Zmluva o dielo

 • pdf
 • Z 2021
 • 24. 05. 2021
 • Lauko Ivan
 • Dodatok č. 5 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 24. 05. 2021
 • Kmec Stanislav
 • Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 24. 05. 2021
 • Babčak Martin
 • Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 21. 05. 2021
 • Ing. Blanka Barnová
 • Zmluva o dielo

 • pdf
 • Z 2021
 • 21. 05. 2021
 • Scholaris, s.r.o.
 • Kúpna zmluva

 • pdf
 • Z 2021
 • 21. 05. 2021
 • CESTY SK, s.r.o.
 • Zmluva o dielo

 • pdf
 • Z 2021
 • 19. 05. 2021
 • Daniel Čižmár
 • Zmluva o nájme HM č. 4/2021 Tepličany

 • pdf
 • Z 2021
 • 19. 05. 2021
 • Marcela Hercegová
 • Zmluva o nájme HM č. 3/2021 Tepličany

 • pdf
 • Z 2021
 • 18. 05. 2021
 • SIEA
 • Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP

 • pdf
 • Z 2021
 • 12. 05. 2021
 • All 4 School - Fabianova s.r.o.
 • Kúpna zmluva

 • pdf
 • Z 2021
 • 12. 05. 2021
 • CHIROS MEDICAL s.r.o.
 • Kúpna zmluva

 • pdf
 • Z 2021
 • 12. 05. 2021
 • Juking, s.r.o.
 • Mandátna zmluva

 • pdf
 • Z 2021
 • 11. 05. 2021
 • PROROZVOJ, s.r.o., Bratislava
 • Zmluva o dielo

 • pdf
 • Z 2021
 • 11. 05. 2021
 • Ing. Dana Jenčová
 • Zmluva o dielo

 • pdf
 • Z 2021
 • 03. 05. 2021
 • Marek Medvec
 • Zmluva o nájme HM č. 6/2021 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2021
 • 23. 04. 2021
 • SAYRUS, s.r.o., Bratislava
 • Dodatok č. 5 k ZoD

 • pdf
 • Z 2021
 • 23. 04. 2021
 • Memorandum o spolupráci

 • pdf
 • Z 2021
 • 22. 04. 2021
 • adsupra s.r.o.
 • Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb

 • pdf
 • Z 2021
 • 08. 04. 2021
 • Ministerstvo vnútra SR
 • Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP

 • pdf
 • Z 2021
 • 07. 04. 2021
 • XYLO MACHINERY SK, s.r.o.
 • Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu

 • pdf
 • Z 2021
 • 31. 03. 2021
 • SAYRUS, s.r.o., Bratislava
 • Dodatok č. 4 k ZoD

 • pdf
 • Z 2021
 • 30. 03. 2021
 • Králiková Mariana
 • Zmluva o nájme bytu č. 7/2021

 • pdf
 • Z 2021
 • 29. 03. 2021
 • PLAYSYSTEM, s.r.o., Košice
 • Kúpna zmluva

 • pdf
 • Z 2021
 • 26. 03. 2021
 • Eurotec, s.r.o., Prešov
 • Zmluva o dielo

 • pdf
 • Z 2021
 • 16. 03. 2021
 • Anna Vrtilková
 • Zmluva o nájme HM č. 5/2021 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2021
 • 23. 03. 2021
 • Marek Nigut
 • Zmluva o nájme HM č. 2/2021 Tepličany

 • pdf
 • Z 2021
 • 16. 03. 2021
 • Darina Karoliová
 • Zmluva o nájme HM č. 4/2021 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2021
 • 15. 03. 2021
 • Dakaj Xhevat
 • Zmluva o nájme bytu č. 6/2021

 • pdf
 • Z 2021
 • 08. 03. 2021
 • Boháčová Alena
 • Zmluva o nájme bytu č. 5/2021

 • pdf
 • Z 2021
 • 04. 03. 2021
 • DAG SLOVAKIA, a.s., Prešov
 • Dodatok č. 3 k ZoD

 • pdf
 • Z 2021
 • 03. 03. 2021
 • LIFTWARE VÝŤAHY, s.r.o., Prešov
 • Zmluva na servis

 • pdf
 • Z 2021
 • 01. 03. 2021
 • Racko Milan
 • Zmluva o nájme bytu č. 4/2021

 • pdf
 • Z 2021
 • 01. 03. 2021
 • Šestinová Halijová Lenka, Mgr.
 • Zmluva o nájme bytu č. 3/2021

 • pdf
 • Z 2021
 • 26. 02. 2021
 • o.z. Žijem hudbou
 • Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Družstevná pri Hornáde na rok 2021

 • pdf
 • Z 2021
 • 26. 02. 2021
 • Vzpieračský klub Družstevná pri Hornáde
 • Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Družstevná pri Hornáde na rok 2021

 • pdf
 • Z 2021
 • 26. 02. 2021
 • Enduro Klub Tepličany
 • Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Družstevná pri Hornáde na rok 2021

 • pdf
 • Z 2021
 • 24. 02. 2021
 • František Keruľ
 • Zmluva o nájme HM č. 3/2021 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2021
 • 22. 02. 2021
 • SVP, š.p.
 • Nájomná zmluva

 • pdf
 • Z 2021
 • 17. 02. 2021
 • Daňko Jozef
 • Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 17. 02. 2021
 • Múdra Aurélia
 • Dodatok č. 5 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 17. 02. 2021
 • Halász Vladimír
 • Dodatok č. 5 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 17. 02. 2021
 • Kuruc Marek
 • Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 17. 02. 2021
 • Čovan Hložná Martina
 • Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 17. 02. 2021
 • Karol Anďal
 • Zmluva o dielo

 • pdf
 • Z 2021
 • 11. 02. 2021
 • Ingrid Čižmárová
 • Zmluva o nájme HM č. 1/2021 Tepličany

 • pdf
 • Z 2021
 • 10. 02. 2021
 • Mária Vengrinová
 • Zmluva o nájme HM č. 2/2021 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2021
 • 08. 02. 2021
 • MEDIINVEST Consulting, s.r.ro.,
 • Zmluva o dielo

 • pdf
 • Z 2021
 • 28. 01. 2021
 • Štefan Trojčák
 • Zmluva o nájme nebytových priestorov

 • pdf
 • Z 2021
 • 26. 01. 2021
 • Sviatko Jozef
 • Zmluva o nájme bytu č. 2/2021

 • pdf
 • Z 2021
 • 21. 01. 2021
 • SIEA
 • Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP

 • pdf
 • Z 2021
 • 20. 01. 2021
 • Elektroservis VV, s.r.o., Vranov n. T.
 • Kúpna zmluva

 • pdf
 • Z 2021
 • 19. 01. 2021
 • Blanáriková Ela
 • Zmluva o nájme bytu č. 1/2021

 • pdf
 • Z 2021
 • 11. 01. 2021
 • Peter Urban
 • Zmluva o nájme HM č. 1/2021 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2021
 • 08. 01. 2021
 • Ministerstvo vnútra SR
 • Zmluva o poskytnutí NFP - Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov