2021

 •  
 • Číslo
 • Dátum
 • Dodávateľ
 • Názov zmluvy

 • pdf
 • Z 2021
 • 26. 01. 2021
 • Sviatko Jozef
 • Zmluva o nájme bytu č. 2/2021

 • pdf
 • Z 2021
 • 21. 01. 2021
 • SIEA
 • Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP

 • pdf
 • Z 2021
 • 20. 01. 2021
 • Elektroservis VV, s.r.o., Vranov n. T.
 • Kúpna zmluva

 • pdf
 • Z 2021
 • 19. 01. 2021
 • Blanáriková Ela
 • Zmluva o nájme bytu č. 1/2021

 • pdf
 • Z 2021
 • 11. 01. 2021
 • Peter Urban
 • Zmluva o nájme HM č. 1/2021 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2021
 • 08. 01. 2021
 • Ministerstvo vnútra SR
 • Zmluva o poskytnutí NFP - Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov