2014

 •  
 • Číslo
 • Dátum
 • Dodávateľ
 • Názov zmluvy
 • Suma

 • pdf
 • Z 2014
 • 19. 12. 2014
 • VÚB Banka, a.s.
 • Dodatok č. 3 k zmluve o termínovanom úvere č. 722/2012/UZ

 • pdf
 • Z 2014
 • 05. 12. 2014
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 142 a/§10/2014/AC

 • pdf
 • Z 2014
 • 07. 11. 2014
 • VÚB Banka, a.s.
 • Dodatok č. 2 k Zmluve o termínovanom úvere č. 565/2014/UZ

 • pdf
 • Z 2014
 • 12. 09. 2014
 • VÚB Banka, a.s.
 • Dodatok č. 1 k Zmluve o termínovanom úvere č. 565/2014/UZ

 • pdf
 • Z 2014
 • 02. 09. 2014
 • Koša Peter
 • Kúpna zmluva (miestne komunikácie)
 • 4860 €

 • pdf
 • Z 2014
 • 25. 08. 2014
 • Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
 • Dodatok č.4 k zmluve o dielo (Kanalizácia)

 • pdf
 • Z 2014
 • 14. 08. 2014
 • Urbariát pozemkové spoločenstvo Malá Vieska
 • Nájomná zmluva
 • 12 550 €

 • pdf
 • Z 2014
 • 30. 06. 2014
 • Pozemkové spoločenstvo Pánsky les a Urbár Tepličany
 • Nájomná zmluva
 • 11 941,20 €

 • pdf
 • Z 2014
 • 27. 06. 2014
 • Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
 • Dodatok č.3 k zmluve o dielo (Kanalizácia)

 • pdf
 • Z 2014
 • 12. 06. 2014
 • VÚB Banka, a.s.
 • Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

 • pdf
 • Z 2014
 • 12. 06. 2014
 • VÚB Banka, a.s.
 • Zmluva o trermínovanom úvere č. 565/2014/UZ

 • pdf
 • Z 2014
 • 19. 03. 2014
 • VÚB Banka, a.s.
 • Dodatok č. 2 k Zmluve o termínovanom úvere č. 722/2012/UZ

 • pdf
 • Z 2014
 • 10. 03. 2014
 • Mirgová Dana
 • Kúpna zmluva parciel registra "C" č.239 a č.240
 • 1375,50 €

 • pdf
 • Z 2014
 • 30. 01. 2014
 • Pozemkové spoločenstvo Pánsky les a Urbár Tepličany
 • Nájomná zmluva
 • 12044,43 €

 • pdf
 • Z 2014
 • 30. 01. 2014
 • Margita Izakovičová, Stanislav Izakovič
 • Kúpna zmluva parcely registra "C" č. 62/2
 • 1470,64 €

 • pdf
 • Z 2014
 • 27. 01. 2014
 • Ing. Andrej Kajňak - LUKKON
 • Výkon stavebného dozora (Kanalizácia)
 • 9800 €

 • pdf
 • Z 2014
 • 13. 01. 2014
 • Ministerstvo ŽP SR
 • Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku (Kanalizácia)

 • pdf
 • Z 2014
 • 12. 12. 2013
 • Kúpna zmluva parciel registra "E" č.231/1 a č. 231/2

 • pdf
 • Z 2014
 • 02. 12. 2013
 • Zmluva o zriadení vecného bremena v KÚ Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2014
 • 24. 10. 2013
 • Zmluva o zriadení vecného bremena v KÚ Malá Vieska