2017

 •  
 • Číslo
 • Dátum
 • Dodávateľ
 • Názov zmluvy
 • Suma

 • pdf
 • Z 2017
 • 04. 01. 2018
 • Ondrej Balog,, Marek Balog a Vendelín Balog
 • Kúpna zmluva pre výkup pozemkov pod miestnou komunikáciou (Poľná ulica)
 • 21,12 €

 • pdf
 • Z 2017
 • 04. 01. 2018
 • Martin Gaľa
 • Kúpna zmluva pre výkup pozemkov pod miestnou komunikáciou (Poľná ulica)
 • 70,40 €

 • pdf
 • Z 2017
 • 04. 01. 2018
 • Marek Balog
 • Kúpna zmluva pre výkup pozemkov pod miestnou komunikáciou (Poľná ulica)
 • 21,12 €

 • pdf
 • Z 2017
 • 04. 01. 2018
 • Vojtech Keruľ
 • Zmluva o nájme bytu A102.1

 • pdf
 • Z 2017
 • 04. 01. 2018
 • Ing. Eva Eperješiová
 • Zmluva o nájme HM č. 28/2017 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2017
 • 28. 12. 2017
 • o.z. ŽIJEM HUDBOU
 • Zmluva o nájme nebytových priestorov

 • pdf
 • Z 2017
 • 27. 12. 2017
 • Energie2, a.s.
 • Zmluva o združenej dodávke elektriny

 • pdf
 • Z 2017
 • 22. 12. 2017
 • Group 99
 • Zmluva o financovaní zmien ÚP

 • rar
 • Z 2017
 • 18. 12. 2017
 • KOOR Východ, s.r.o.
 • Modernizácia sústavy verejného osvetlenia

 • pdf
 • Z 2017
 • 18. 12. 2017
 • Ľuboš Straka
 • Zmluva o nájme HM č. 27/2017 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2017
 • 08. 12. 2017
 • Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Košice
 • Dohoda č. 17/41/054/262 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania PM v rámci NP „Šanca pre mladých“

 • pdf
 • Z 2017
 • 27. 11. 2017
 • Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Košice
 • Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec č. 17/41/052/647

 • pdf
 • Z 2017
 • 27. 11. 2017
 • Viera Sabolová
 • Zmluva o nájme HM č. 15/2017 Tepličany

 • pdf
 • Z 2017
 • 23. 11. 2017
 • SPP, a.s.
 • Zmluva o dodávke plynu MŠ

 • pdf
 • Z 2017
 • 23. 11. 2017
 • SPP, a.s.
 • Zmluva o dodávke plynu DOS, KD, OcÚ, AS

 • pdf
 • Z 2017
 • 23. 11. 2017
 • SPP, a.s.
 • Zmluva o dodávke plynu 54 b.j.

 • pdf
 • Z 2017
 • 22. 11. 2017
 • Ing. Vendelín Trojčák
 • Zmluva o nájme HM č. 26/2017 Malá Vieska.

 • pdf
 • Z 2017
 • 21. 11. 2017
 • Helena Čorbová, Ján Ondira
 • Kúpna zmluva pre výkup pozemkov pod miestnou komunikáciou (Poľná ulica)
 • 31,68 €

 • pdf
 • Z 2017
 • 21. 11. 2017
 • Juraj Chejn
 • Kúpna zmluva pre výkup pozemkov pod miestnou komunikáciou (Poľná ulica)
 • 66,88 €

 • pdf
 • Z 2017
 • 21. 11. 2017
 • Marián Štofanik
 • Kúpna zmluva pre výkup pozemkov pod miestnou komunikáciou (Poľná ulica)
 • 10,56 €

 • pdf
 • Z 2017
 • 21. 11. 2017
 • Róbert Babčák
 • Kúpna zmluva pre výkup pozemkov pod miestnou komunikáciou (Poľná ulica)
 • 21,12 €

 • pdf
 • Z 2017
 • 20. 11. 2017
 • Anna Trojčáková
 • Zmluva o nájme HM č. 14/2017 Tepličany

 • pdf
 • Z 2017
 • 16. 11. 2017
 • Cassovia golf & country club s.r.o
 • Zmluva o budúcej nájomnej zmluve

 • pdf
 • Z 2017
 • 30. 10. 2017
 • Chladiace veže Bohunice
 • Zmluva o dielo, 4-triedna MŠ, stavba
 • 729 300 €

 • pdf
 • Z 2017
 • 30. 10. 2017
 • SECURITY DETEK, s.r.o.
 • Zmluva o vykonaní školenia

 • pdf
 • Z 2017
 • 27. 10. 2017
 • Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Košice
 • Dohoda č. 82/§50j/NS/2017 - NP PZ VAOTP-3

 • pdf
 • Z 2017
 • 27. 10. 2017
 • Gastma, s.r.o.
 • Kúpna zmluva, 4-triedna MŠ, vybavenie
 • 8 724,20 €

 • pdf
 • Z 2017
 • 25. 10. 2017
 • MPSVaR SR, MV SR
 • Zmluva o poskytnutí NFP - MOPS
 • 151 208,10 €

 • pdf
 • Z 2017
 • 24. 10. 2017
 • Obec Kysak
 • Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť CVČ 2018

 • pdf
 • Z 2017
 • 24. 10. 2017
 • Obec Kysak
 • Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť CVČ 2017

 • pdf
 • Z 2017
 • 19. 10. 2017
 • Spojená škola sv. Košických mučeníkov
 • Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

 • pdf
 • Z 2017
 • 13. 10. 2017
 • Urbariát pozemkové spoločenstvo Malá Vieska
 • Nájomná zmluva
 • 239,57 €

 • pdf
 • Z 2017
 • 12. 10. 2017
 • Prvá Komunálna Finančná, a.s.
 • Príkazná zmluva - obstarávanie zemného plynu

 • pdf
 • Z 2017
 • 12. 10. 2017
 • Prvá Komunálna Finančná, a.s.
 • Príkazná zmluva - obstarávanie el. energie

 • pdf
 • Z 2017
 • 06. 10. 2017
 • Daniel Ondo-Eštok
 • Kúpna zmluva pre výkup pozemkov pod miestnou komunikáciou (Poľná ulica)
 • 63,36 €

 • pdf
 • Z 2017
 • 06. 10. 2017
 • Mária Hudáčková a Jaroslav Hudáček
 • Kúpna zmluva pre výkup pozemkov pod miestnou komunikáciou (Poľná ulica)
 • 140,80 €

 • pdf
 • Z 2017
 • 06. 10. 2017
 • Elena Nigutová
 • Kúpna zmluva pre výkup pozemkov pod miestnou komunikáciou (Poľná ulica)
 • 193,60 €

 • pdf
 • Z 2017
 • 06. 10. 2017
 • Tatiana Šuľová
 • Kúpna zmluva pre výkup pozemkov pod miestnou komunikáciou (Poľná ulica)
 • 49,28 €

 • pdf
 • Z 2017
 • 06. 10. 2017
 • Miloš Polahár
 • Kúpna zmluva pre výkup pozemkov pod miestnou komunikáciou (Poľná ulica)
 • 28,16 €

 • pdf
 • Z 2017
 • 06. 10. 2017
 • Gabriela Dančeková, Ing. a Verona Dančeková
 • Kúpna zmluva pre výkup pozemkov pod miestnou komunikáciou (Poľná ulica)
 • 35,20 €

 • pdf
 • Z 2017
 • 04. 10. 2017
 • Mária Forraiová
 • Kúpna zmluva pre výkup pozemkov pod miestnou komunikáciou (Poľná ulica)
 • 10,56 €

 • pdf
 • Z 2017
 • 04. 10. 2017
 • Igor Gaľa, MuDr. a Vladislav Gaľa
 • Kúpna zmluva pre výkup pozemkov pod miestnou komunikáciou (Poľná ulica)
 • 17,60 €

 • pdf
 • Z 2017
 • 04. 10. 2017
 • Ľuba Eperješiová a Štefan Eperješi, Ing. CSc.
 • Kúpna zmluva pre výkup pozemkov pod miestnou komunikáciou (Poľná ulica)
 • 112,64 €

 • pdf
 • Z 2017
 • 04. 10. 2017
 • Magdaléna Eperješiová
 • Kúpna zmluva pre výkup pozemkov pod miestnou komunikáciou (Poľná ulica)
 • 112,64 €

 • pdf
 • Z 2017
 • 04. 10. 2017
 • Mária Tréfová a Stanislav Tréfa
 • Kúpna zmluva pre výkup pozemkov pod miestnou komunikáciou (Poľná ulica)
 • 147,84 €

 • pdf
 • Z 2017
 • 04. 10. 2017
 • Štefan Eperješi a Matilda Eperješiová
 • Kúpna zmluva pre výkup pozemkov pod miestnou komunikáciou (Poľná ulica)
 • 10,56 €

 • pdf
 • Z 2017
 • 04. 10. 2017
 • VÚB, a.s.
 • Zmluva o bežnom účte na dotácie

 • pdf
 • Z 2017
 • 04. 10. 2017
 • Renáta Plachetková
 • Dohoda o urovnaní
 • 1800 €

 • pdf
 • Z 2017
 • 04. 10. 2017
 • Renáta Plachetková
 • Zmluva o nájme nebytových priestorov
 • 720,72 €

 • pdf
 • Z 2017
 • 02. 10. 2017
 • Štefan Daňko
 • Zmluva o nájme HM č. 25/2017 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2017
 • 29. 09. 2017
 • Radovan Kuchar
 • Zmluva o nájme bytu B311.g

 • pdf
 • Z 2017
 • 26. 09. 2017
 • Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Košice
 • Dohoda uzatvorená podľa §52a ods.9 zákona č.5/2004 Z.z. medzi obcou a ÚPSVaR. Č. dohody : 146/§52a/2017/NP PZ VAOTP-3

 • pdf
 • Z 2017
 • 11. 09. 2017
 • Lukáš Knap
 • Zmluva o nájme HM č. 12/2017 Tepličany

 • pdf
 • Z 2017
 • 08. 09. 2017
 • Mária Senková
 • Zmluva o nájme HM č. 24/2017 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2017
 • 03. 09. 2017
 • Pozemkové spoločenstvo Pánsky les a Urbár Tepličany
 • Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

 • pdf
 • Z 2017
 • 24. 08. 2017
 • Stanislav Kenteš
 • Zmluva o nájme bytu C 109.3a

 • pdf
 • Z 2017
 • 21. 08. 2017
 • Ľudmila Čorbová
 • Zmluva o nájme hrobového miesta č. 11/2017 - Tepličany

 • pdf
 • Z 2017
 • 17. 08. 2017
 • TD, s.r.o.
 • Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie

 • pdf
 • Z 2017
 • 15. 08. 2017
 • Jánošíková Mária
 • Zmluva o nájme HM č. 10/2017 Tepličany

 • pdf
 • Z 2017
 • 10. 08. 2017
 • MPSVaR, MVSR
 • Zmluva o poskytnutí NFP - Komunitné centrum
 • 236 080,- €

 • pdf
 • Z 2017
 • 10. 08. 2017
 • Andrej Matej
 • Zmluva o nájme hrobového miesta č. 23/2017 – Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2017
 • 07. 08. 2017
 • VVS, a.s., Košice
 • Zmluva o budúcej zmluve o výkone správy majetku

 • pdf
 • Z 2017
 • 02. 08. 2017
 • Východoslovenská distribučná, a.s.
 • Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

 • pdf
 • Z 2017
 • 25. 07. 2017
 • Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní marketingových aktivít

 • pdf
 • Z 2017
 • 24. 07. 2017
 • Notárska zápisnica

 • pdf
 • Z 2017
 • 24. 07. 2017
 • VVS, a.s., Košice
 • Zmluva o úvere

 • pdf
 • Z 2017
 • 22. 07. 2017
 • T.D. LINE, s.r.o.
 • ZoD - doadtok č. 1

 • pdf
 • Z 2017
 • 15. 07. 2017
 • Anna Čorbová
 • Zmluva o nájme HM č. 21/2017 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2017
 • 15. 07. 2017
 • Ján Bozogáň
 • Zmluva o nájme HM č. 9/2017 Tepličany

 • pdf
 • Z 2017
 • 07. 07. 2017
 • Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • Dodatok č.3/2018 k zmluve o dodávke plynu

 • pdf
 • Z 2017
 • 07. 07. 2017
 • Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu

 • pdf
 • Z 2017
 • 29. 06. 2017
 • Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Košice
 • Dohoda medzi obcou a ÚPSVaR. č.: 55/§50j/NS/2017/NP PZ VAOTP-2 17/41/50J/52

 • pdf
 • Z 2017
 • 27. 06. 2017
 • T.D.LINE, s.r.o.
 • Zmluva o dielo
 • 9 726 €

 • pdf
 • Z 2017
 • 27. 06. 2017
 • Ing. Gabriela Adamkovičová
 • Mandátna zmluva - Operačný program Kvalita životného prostredia
 • 1300 €

 • pdf
 • Z 2017
 • 22. 06. 2017
 • Mária Savková
 • Zmluva o nájme HM č. 20/2017 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2017
 • 22. 06. 2017
 • Dextrade Žilina, s.r.o.
 • Zmluva o dielo č. 2017-55-01
 • 3650 €

 • pdf
 • Z 2017
 • 20. 06. 2017
 • Michal Kmec
 • Zmluva o nájme HM č. 19/2017 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2017
 • 19. 06. 2017
 • Zmluva o založení RZO Ružín

 • pdf
 • Z 2017
 • 15. 06. 2017
 • Ľudovít Kaleja
 • Zmluva o nájme hrobového miesta HM č. 18/2017 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2017
 • 13. 06. 2017
 • Valéria Hamarová
 • Zmluva o nájme bytu A 301.2

 • pdf
 • Z 2017
 • 13. 06. 2017
 • Jozef Sviatko
 • Zmluva o nájme bytu B 409.2

 • pdf
 • Z 2017
 • 09. 06. 2017
 • OTP Banka Slovensko, a.s.
 • Zmluva o OTP Priemium konte

 • pdf
 • Z 2017
 • 07. 06. 2017
 • Východoslovenská distribučná, a.s.
 • Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

 • pdf
 • Z 2017
 • 07. 06. 2017
 • Východoslovenská distribučná, a.s.
 • Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov zmena stavebníka

 • pdf
 • Z 2017
 • 07. 06. 2017
 • Východoslovenská distribučná, a.s.
 • Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

 • pdf
 • Z 2017
 • 06. 06. 2017
 • MPSVaR, MV SR
 • Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP "4-triedna MŠ"

 • pdf
 • Z 2017
 • 02. 06. 2017
 • Alena Boháčová
 • Zmluva o nájme bytu C 505.1

 • pdf
 • Z 2017
 • 01. 06. 2017
 • Ministerstvo vnútra SR/ÚSPRK
 • Zmluva o spolupráci

 • pdf
 • Z 2017
 • 31. 05. 2017
 • EUprojects, s.r.o.
 • Mandátna zmluva
 • 780 €

 • pdf
 • Z 2017
 • 24. 05. 2017
 • Jánošíková Monika
 • Zmluva o nájme HM č. 8/2017 Tepličany

 • pdf
 • Z 2017
 • 24. 05. 2017
 • Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Košice
 • Dohoda č. 86/§52/2017/NP PZ vAOTP-2 medzi obcou a ÚPSVaR

 • pdf
 • Z 2017
 • 22. 05. 2017
 • Gréckokatolícka cirkev, farnosť Košice, filiálka Družstevná p/H.
 • Zmluva o nájme nebytových priestorov č.2/2017
 • 1 €

 • pdf
 • Z2017
 • 11. 05. 2017
 • TENES, s.r.o.
 • Energetický audit
 • 3.500 €

 • pdf
 • Z 2017
 • 03. 05. 2017
 • Anna Bozogaňová
 • Zmluva o nájme bytu B 110.g

 • pdf
 • Z 2017
 • 02. 05. 2017
 • Ing. Paulína Borovská
 • Zmluva o nájme HM č. 17/2017 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2017
 • 02. 05. 2017
 • Ing. Paulína Borovská
 • Zmluva o nájme HM č. 16/2017 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2017
 • 02. 05. 2017
 • Ing. Paulína Borovská
 • Zmluva o nájme HM č. 15/2017 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2017
 • 02. 05. 2017
 • Ing. Paulína Borovská
 • Zmluva o nájme HM č. 14/2017 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2017
 • 28. 04. 2017
 • Urbariát pozemkové spoločenstvo Malá Vieska
 • Nájomná zmluva č.01/2017
 • 236,21 €

 • pdf
 • Z 2017
 • 27. 04. 2017
 • Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Košice
 • Dohoda č. 32/§50j/NS/2017/NP PZ VAOTP – 2 17/41/50J/35

 • pdf
 • Z 2017
 • 27. 04. 2017
 • VÚB, a.s.
 • Dodatok č.7 k umluve o termínovanom úvere

 • pdf
 • Z 2017
 • 25. 04. 2017
 • Zmluva o zriadení vecného bremena, dodatok č.1

 • pdf
 • Z 2017
 • 25. 04. 2017
 • Zmluva o zriadení vecného bremena

 • pdf
 • Z 2017
 • 13. 04. 2017
 • JES Slovakia, s.r.o.
 • Zmluva o dielo
 • 9470 €

 • pdf
 • Z 2017
 • 10. 04. 2017
 • Jozef Pančík
 • Zmluva o nájme HM č. 13/2017 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2017
 • 10. 04. 2017
 • Magdaléna Holubová
 • Zmluva o nájme HM č. 7/2017 Tepličany

 • pdf
 • Z 2017
 • 28. 03. 2017
 • Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd

 • pdf
 • Z 2017
 • 27. 03. 2017
 • Východoslovenská distribučná, a.s.
 • Zmluva o zriadení vecného bremena

 • pdf
 • Z 2017
 • 27. 03. 2017
 • Marek Kuruc
 • Nájomná zmluva B 108.2

 • pdf
 • Z 2017
 • 27. 03. 2017
 • Martina Hložná
 • Nájomná zmluva B 107.3b

 • pdf
 • 2017
 • 21. 03. 2017
 • Milan Kaleja
 • Zmluva o nájme HM č. 12/2017 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2017
 • 17. 03. 2017
 • Metodicko-pedagogické centrum
 • Zmluva o vzájomnej spolupráci (Škola otvorená všetkým)

 • pdf
 • Z 2017
 • 17. 03. 2017
 • Ing. Lenka Čorbová
 • Zmluva o nájme HM č. 6/2017 Tepličany

 • pdf
 • Z 2017
 • 14. 03. 2017
 • Judita Holubová
 • Zmluva o nájme HM č. 11/2017 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2017
 • 14. 03. 2017
 • Judita Holubová
 • Zmluva o nájme HM č. 10/2017 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2017
 • 14. 03. 2017
 • Trojčáková Gabriela
 • Zmluva o nájme HM č. 5/2017 Tepličany

 • pdf
 • Z 2017
 • 07. 03. 2017
 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
 • Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti kriminality
 • 5000 €

 • pdf
 • Z 2017
 • 03. 03. 2017
 • Pavol Ďurica
 • Zmluva o dielo na vykonávanie technického dozoru
 • 400 €

 • pdf
 • Z 2017
 • 22. 02. 2017
 • Regina Holubová
 • Zmluva o nájme HM č. 4/2017 Tepličany

 • pdf
 • Z 2017
 • 22. 02. 2017
 • Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Košice
 • Dohoda č. 12/§50j/NS/2017/NP PZ VAOTP-2 17/41/50J/12

 • pdf
 • Z 2017
 • 21. 02. 2017
 • MP Profit PB, s.r.o.
 • Mandátna zmluva KC VO

 • pdf
 • Z 2017
 • 21. 02. 2017
 • PATRIUM s.r.o.
 • Mandátna zmluva KC SD

 • pdf
 • Z 2017
 • 16. 02. 2017
 • Fujdová Elena
 • Zmluva o nájme HM č. 9/2017 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2017
 • 10. 02. 2017
 • I - Z Tender, s.r.o.
 • Mandátna zmluva VO OÚ-KD

 • pdf
 • Z 2017
 • 08. 02. 2017
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Dodatok č.1 k dohode č. 237/§52/2016/ŠR uzatvorenej medzi Obcou a ÚPSVaR.

 • pdf
 • Z 2017
 • 08. 02. 2017
 • MEDIINVEST Consulting
 • Zmluva o poskytovaní služieb -riadenie

 • pdf
 • Z 2017
 • 08. 02. 2017
 • MEDIINVEST Consulting
 • Zmluva o poskytovaní služieb - informovanie

 • pdf
 • Z 2017
 • 02. 02. 2017
 • Božena Polašková
 • Zmluva o nájme bytu A104.3

 • pdf
 • Z 2017
 • 02. 02. 2017
 • Uličná Anna
 • Dodatok č.3 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2017
 • 02. 02. 2017
 • Mgr. Peter Čorba
 • Zmluva o nájme HM č. 8/2017 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2017
 • 02. 02. 2017
 • Mgr. Peter Čorba
 • Zmluva o nájme HM č. 7/2017 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2017
 • 02. 02. 2017
 • Mgr. Peter Čorba
 • Zmluva o nájme HM č. 6/2017 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2017
 • 02. 02. 2017
 • Mgr. Peter Čorba
 • Zmluva o nájme HM č. 5/2017 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2017
 • 01. 02. 2017
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Dodatok č.1 k Dohode č. 38/§50j/NS/2016/ŠR, 16/41/50J/30 uzatvorenej medzi Obcou a ÚPSVaR.

 • pdf
 • Z 2017
 • 01. 02. 2017
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Dodatok č.1 k Dohode č. 20/§50j/NS/2016/ŠR, 16/41/50J/10 uzatvorenej medzi Obcou a ÚPSVaR.

 • pdf
 • Z 2017
 • 30. 01. 2017
 • Martin Gaľa
 • Zmluva o nájme HM č. 3/2017 Tepličany

 • pdf
 • Z 2017
 • 30. 01. 2017
 • Anna Trojčáková
 • Zmluva o nájme HM č. 2/2017 Tepličany

 • pdf
 • Z 2017
 • 24. 01. 2017
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Dodatku č. 1 k dohode č. 16/41/012/8 uzatvorenej medzi Obcou a ÚPSVaR.

 • pdf
 • Z 2017
 • 18. 01. 2017
 • VVS a.s.
 • Prevádzková zmluva VKS a ČOV

 • pdf
 • Z 2017
 • 16. 01. 2017
 • Vladimír Gazdík
 • Zmluva o nájme HM č. 1/2017 Tepličany

 • pdf
 • Z 2017
 • 13. 01. 2017
 • Miroslav Kaleja
 • Zmluva o nájme HM č. 4/2017 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2017
 • 12. 01. 2017
 • Monika Macková
 • Zmluva o nájme HM č. 3/2017 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2017
 • 09. 01. 2017
 • PATRIUM s.r.o.
 • Stavebný dozor, 4-triedna Materská škola
 • 15 912,00 €

 • pdf
 • Z 2017
 • 09. 01. 2017
 • MONTRÚR s.r.o.
 • Zmluva o dielo - Plyn Poľná
 • 19 149,40 €

 • pdf
 • Z 2017
 • 04. 01. 2017
 • MPSVAR SR, MV SR
 • Zmluva o poskytnutí NFP, 4-triedna Materská škola
 • 592 577,60 €

 • pdf
 • Z 2017
 • 04. 01. 2017
 • Jozef Herceg
 • Zmluva o nájme HM č. 2/2017 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2017
 • 04. 01. 2017
 • Jozef Herceg
 • Zmluva o nájme HM č. 1/2017 Malá Vieska