Úvod    Úradná tabuľa    Zmluvy    Centrálny register zmlúv

Obec Družstevná pri Hornáde

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302091CZN2-91-108
IROP-Z302091CZN2-91-108
5 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Družstevná pri Hornáde
30. September 2023
Zmluva o nájme bytu č.5/2023 NB
5/2023 NB
Doplnená
147,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Karab Miroslav
29. September 2023
Zmluva o nájme bytu
4/2023 NB
Doplnená
153,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Pásztorová Viktória
29. September 2023
Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. ND 93/2023
ND 93/2023
30,00 € Obec Družstevná pri Hornáde KRONOSPAN, s.r.o.
18. September 2023
Dohoda č. 23/41/054/1852 - §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/41/054/1852
3 490,44 € Obec Družstevná pri Hornáde Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
4. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 5/2023 Tepličany
5/2022 Tepličany
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde František Hudák
31. August 2023
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva
0,00 € Obec Sokoľ Obec Družstevná pri Hornáde
24. August 2023
Zmluva o dielo č. 3176/2023 na zhotovenie projektovej dokumentácie
3176/2023
65 152,80 € ISPO spol. s. r. o., inžinierske stavby Obec Družstevná pri Hornáde
24. August 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20201710
RA-SNCA/20201710
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, prevádzkovateľ Slovenskej národnej certifikačnej autority Obec Družstevná pri Hornáde
23. August 2023
Projektová dokumentácia na obnovu a modernizáciu existujúcich priestorov a vybraných technologických vybavení budovy ZŠ
Zmluva o dielo - Obnova a modernizácia existujúcich priestorov a vybraných technologických vybavení budovy ZŠ
17 400,00 € Ing. Gabriel Maczko Obec Družstevná pri Hornáde
23. August 2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
5 300,00 € Ing. Gabriel Maczko Obec Družstevná pri Hornáde
16. August 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 11/2023 Malá Vieska
11/2023 Malá Vieska
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Ing. Daniela Juhás
8. August 2023
Zmluva o dielo č. 3175/2023 na zhotovenie projektovej dokumentácie
3175/2023
69 696,00 € ISPO spol. s. r. o., inžinierske stavby Obec Družstevná pri Hornáde
31. Júl 2023
Zmluva o nájme bytu
3/2023 NB
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Andrea Orosová
28. Júl 2023
Zmluva o nájme bytu
2/2023 NB
Doplnená
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Žabková Katarína
28. Júl 2023
Zmluva o dielo - rekonštrukcia a modernizácia ZŠ
Zmluva o dielo - vypracovanie žiadosti o NFP v rámci Programu Slovensko
4 800,00 € MEDIINVEST Consulting, s.r.o. Obec Družstevná pri Hornáde
24. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. zml. 10/2023 Malá Vieska
10/202 Malá Vieska
0,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Anna Jendrušáková
4. Júl 2023
Dodatok č. 2/2023 k Zmluve o spolupráci č. 1063/2021 zo dňa 23.11.2021
Dodatok č. 2/2023
9 979,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Družstevná pri Hornáde
30. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
1/2023 NB
Doplnená
215,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Mariana Králiková
30. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
26/2023
18,00 € Obec Družstevná pri Hornáde Peter Grešš