2020

 •  
 • Číslo
 • Dátum
 • Dodávateľ
 • Názov zmluvy
 • Suma

 • pdf
 • Z 2020
 • 31. 03. 2020
 • Marcel Borik
 • Zmluva o nájme HM č. 2/2020 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2020
 • 31. 03. 2020
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 20/41/054/188 o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvárania PM v rámci NP "Cesta na trh práce 3" - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z.

 • pdf
 • Z 2020
 • 30. 03. 2020
 • SERVIS DpH, s.r.o.
 • Rámcová zmluva o dielo

 • pdf
 • Z 2020
 • 25. 03. 2020
 • SIEA
 • Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP

 • pdf
 • Z 2020
 • 17. 03. 2020
 • Tazsej Róbert
 • Dodatok č. 5 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2020
 • 17. 03. 2020
 • Múdra Aurélia
 • Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2020
 • 17. 03. 2020
 • Kuruc Marek
 • Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2020
 • 17. 03. 2020
 • Čovan Hložná Martina
 • Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2020
 • 09. 03. 2020
 • NATUR-PACK, a.s.
 • Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

 • pdf
 • Z 2020
 • 25. 02. 2020
 • Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
 • Dohoda o urovnaní

 • pdf
 • Z 2020
 • 14. 02. 2020
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 20/41/50J/3 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z.

 • pdf
 • Z 2020
 • 14. 02. 2020
 • O2 Slovakia, s.r.o.
 • Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve zo dňa 24.9.2008

 • pdf
 • Z 2020
 • 12. 02. 2020
 • Valéria Kurucová
 • Kúpna zmluva
 • 193,60 €

 • pdf
 • Z 2020
 • 12. 02. 2020
 • Halász Vladimír
 • Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2020
 • 06. 02. 2020
 • Daňko Jozef
 • Zmluva o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2020
 • 29. 01. 2020
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 20/41/010/32 uzatvorená podľa §10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení

 • pdf
 • Z 2020
 • 27. 01. 2020
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 20/41/054/30 o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvárania PM u verejných zamestnávateľov v rámci NP "Cesta na trh práce 3" - Opatrenie č. 2 podľa §54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z.

 • pdf
 • Z 2020
 • 23. 01. 2020
 • Uličná Anna
 • Dodatok č. 10 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2020
 • 21. 01. 2020
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 20/41/012/4 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v HN

 • pdf
 • Z 2020
 • 17. 01. 2020
 • Helena Sedláková
 • Zmluva o nájme HM č. 1/2020 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2020
 • 09. 01. 2020
 • Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • Zmluva o Balíkovom účte