2020

 •  
 • Číslo
 • Dátum
 • Dodávateľ
 • Názov zmluvy
 • Suma

 • pdf
 • Z 2020
 • 30. 12. 2020
 • Jarčušková Eva
 • Zmluva o nájme bytu č. 6/2020

 • pdf
 • Z 2020
 • 30. 12. 2020
 • Slávka Gajdošová
 • Zmluva o nájme HM č. 10/2020 Tepličany

 • pdf
 • Z 2020
 • 22. 12. 2020
 • Marek Babčák
 • Zmluva o nájme HM č. 9/2020 Tepličany

 • pdf
 • Z 2020
 • 18. 12. 2020
 • SIEA
 • Zmluva o poskytnutí NFP - dotatok č. 3

 • pdf
 • Z 2020
 • 18. 12. 2020
 • Mgr. Peter Čorba
 • Zmluva o nájme HM č. 16/2020 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2020
 • 18. 12. 2020
 • Mária Jusková
 • Zmluva o nájme HM č. 8/2020 Tepličany

 • pdf
 • Z 2020
 • 18. 12. 2020
 • EG STS, s.r.o., Orechová Potôň
 • Rámcová zmluva PHM

 • pdf
 • Z 2020
 • 16. 12. 2020
 • Ing. Ján Juhás
 • Zmluva o nájme HM č. 15/2020 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2020
 • 10. 12. 2020
 • Keruľ Vojtech
 • Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2020
 • 10. 12. 2020
 • Uličná Anna
 • Dodatok č. 11 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2020
 • 10. 12. 2020
 • Trojčáková Andrea
 • Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2020
 • 10. 12. 2020
 • Vaľová Eva
 • Dodatok č. 6 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2020
 • 10. 12. 2020
 • Faktor Jan
 • Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2020
 • 10. 12. 2020
 • Šestinová Halijová Lenka
 • Dodatok č. 5 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2020
 • 10. 12. 2020
 • Kostúrová Anna
 • Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2020
 • 10. 12. 2020
 • Daňko Stanislav
 • Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2020
 • 10. 12. 2020
 • SAYRUS, s.r.o., Bratislava
 • Dodatok č. 3 k ZoD

 • pdf
 • Z 2020
 • 08. 12. 2020
 • SVP, š.p.
 • Nájomná zmluva

 • pdf
 • Z 2020
 • 07. 12. 2020
 • Štatistický úrad SR
 • Zmluva o výpožičke

 • pdf
 • Z 2020
 • 03. 12. 2020
 • Renáta Oleňáková
 • Zmluva o nájme HM č. 7/2020 Tepličany

 • pdf
 • Z 2020
 • 02. 12. 2020
 • Mesto Košice
 • Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

 • pdf
 • Z 2020
 • 01. 12. 2020
 • DAG SLOVAKIA, a.s., Prešov
 • Dodatok č. 2 k ZoD

 • pdf
 • Z 2020
 • 30. 11. 2020
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 20/41/54X/157 o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život"- Aktivita č. 2 Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov soc. služieb podľa §54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z.z.

 • pdf
 • Z 2020
 • 30. 11. 2020
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 20/41/54X/160 o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život"- Aktivita č. 2 Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov soc. služieb podľa §54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z.z.

 • pdf
 • Z 2020
 • 23. 11. 2020
 • Vladimír Makara
 • Zmluva o nájme HM č. 14/2020 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2020
 • 23. 11. 2020
 • SAYRUS, s.r.o., Bratislava
 • Dodatok č. 1 k ZoD

 • pdf
 • Z 2020
 • 19. 11. 2020
 • Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií
 • Darovacia zmluva

 • pdf
 • Z 2020
 • 18. 11. 2020
 • Emília Pakostová
 • Zmluva o nájme HM č. 13/2020 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2020
 • 18. 11. 2020
 • Ján Jakubík
 • Zmluva o nájme HM č. 12/2020 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2020
 • 12. 11. 2020
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 20/41/54X/143 o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život"- Aktivita č. 2 - podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov soc. služieb podľa §54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z.z.

 • pdf
 • Z 2020
 • 11. 11. 2020
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 20/41/010/260 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • pdf
 • Z 2020
 • 29. 10. 2020
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 20/41/54X/93 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" - Aktivita č. 3 Podpora zamestnávania UoZ - Opatrenie č.2 podľa § 54 ods. 1. písm. d) zákona č. 5/2004 Z.z.

 • pdf
 • Z 2020
 • 28. 10. 2020
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 20/41/54X/34 o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život" - Aktivita č. 2. Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov soc. služieb podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z.z.

 • pdf
 • Z 2020
 • 28. 10. 2020
 • MV SR
 • Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP-2020/001579-015

 • pdf
 • Z 2020
 • 26. 10. 2020
 • Milan Mirga
 • Zmluva o nájme HM č. 11/2020 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2020
 • 23. 10. 2020
 • Monika Bartkovská
 • Zmluva o nájme HM č. 10/2020 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2020
 • 20. 10. 2020
 • Košický samosprávny kraj
 • Zmluva o spolupráci

 • pdf
 • Z 2020
 • 19. 10. 2020
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 20/41/012/25 uzatvorená podľa §12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v HN

 • pdf
 • Z 2020
 • 16. 10. 2020
 • MF SR
 • Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
 • 50 420 €

 • pdf
 • Z 2020
 • 12. 10. 2020
 • MŽP SR
 • Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke

 • pdf
 • Z 2020
 • 12. 10. 2020
 • SIEA
 • Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP

 • pdf
 • Z 2020
 • 02. 10. 2020
 • Jazero n.o.
 • Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na mzdy a prevádzku súkromného centra veľného času

 • pdf
 • Z 2020
 • 22. 09. 2020
 • Jarčuška Marcel
 • Zmluva o nájme bytu č. 5/2020

 • pdf
 • Z 2020
 • 18. 09. 2020
 • SAYRUS, s.r.o., Bratislava
 • ZoD - dodatok č.2

 • pdf
 • Z 2020
 • 16. 09. 2020
 • Horváthová Smaržová Zuzana
 • Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2020
 • 16. 09. 2020
 • Kuchar Radovan
 • Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2020
 • 16. 09. 2020
 • Matejová Janka
 • Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2020
 • 14. 09. 2020
 • Ing. Pohorelec Martin
 • Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2020
 • 14. 09. 2020
 • Kosturková Mária
 • Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2020
 • 14. 09. 2020
 • Tkáč Pavol
 • Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2020
 • 14. 09. 2020
 • Keruľ Rastislav
 • Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2020
 • 14. 09. 2020
 • Ing. Kotora Miroslav
 • Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2020
 • 14. 09. 2020
 • Ing. Zahumenský Peter
 • Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2020
 • 14. 09. 2020
 • Klemová Matúšková Monika
 • Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2020
 • 14. 09. 2020
 • Mgr. Smolková Katarína
 • Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2020
 • 14. 09. 2020
 • Jarčušková Eva
 • Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2020
 • 14. 09. 2020
 • Tkáč Štefan
 • Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2020
 • 14. 09. 2020
 • Ing. Štefan Pčola
 • Zmluva o nájme HM č. 9/2020 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2020
 • 14. 09. 2020
 • Miroslav Kopčo
 • Zmluva o nájme HM č. 8/2020 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2020
 • 14. 09. 2020
 • Eva Jarčušková
 • Zmluva o nájme HM č. 5/2020 Tepličany

 • pdf
 • Z 2020
 • 11. 09. 2020
 • Paulína Borovská, Ing.
 • Zmluva o nájme HM č. 3/2020 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2020
 • 10. 09. 2020
 • Nigut Milan
 • Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2020
 • 31. 08. 2020
 • Environmentálny fond
 • Zmluva o poskytnutí podpory
 • 80 000 €

 • pdf
 • Z 2020
 • 31. 08. 2020
 • Environmentálny fond
 • Zmluva o poskytnutí podpory
 • 67 330 €

 • pdf
 • Z 2020
 • 18. 08. 2020
 • Vladimir Jakubik
 • Zmluva o nájme HM č. 7/2020 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2020
 • 17. 08. 2020
 • Mária Čopíková
 • Zmluva o nájme HM č. 4/2020 Tepličany

 • pdf
 • Z 2020
 • 17. 08. 2020
 • Iveta Mižáková
 • Zmluva o nájme HM č. 3/2020 Tepličany

 • pdf
 • Z 2020
 • 10. 08. 2020
 • SWAN Mobile, a.s.
 • Zmluva o nájme

 • pdf
 • Z 2020
 • 31. 07. 2020
 • Hardoňová Kristína
 • Zmluva o nájme bytu č. 4/2020

 • pdf
 • Z 2020
 • 30. 07. 2020
 • DAG SLOVAKIA, a.s., Prešov
 • Dodatok č. 1 k ZoD

 • pdf
 • Z 2020
 • 27. 07. 2020
 • Striko Peter
 • Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2020
 • 27. 07. 2020
 • Holubová Jarmila
 • Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2020
 • 27. 07. 2020
 • Blanáriková Ela
 • Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2020
 • 27. 07. 2020
 • Oleňáková Renáta
 • Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2020
 • 27. 07. 2020
 • Balcová Mária
 • Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2020
 • 27. 07. 2020
 • Žabka Igor
 • Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2020
 • 27. 07. 2020
 • Tazsej Roland
 • Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2020
 • 27. 07. 2020
 • Kenteš Stanislav
 • Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2020
 • 27. 07. 2020
 • Nigutová Eva
 • Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2020
 • 27. 07. 2020
 • Lauko Ivan
 • Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2020
 • 26. 07. 2020
 • ISPO, s.r.o., Prešov
 • Zmluva o dielo

 • pdf
 • Z 2020
 • 21. 07. 2020
 • DAG SLOVAKIA, s.r.o., Prešov
 • Zmluva o dielo

 • pdf
 • Z 2020
 • 20. 07. 2020
 • Anna Borovská
 • Zmluva o nájme HM č. 2/2020 Tepličany

 • pdf
 • Z 2020
 • 14. 07. 2020
 • Darina Buzogaňová
 • Zmluva o nájme HM č. 6/2020 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2020
 • 15. 07. 2020
 • SAYRUS, s.r.o., Bratislava
 • Zmluva o dielo

 • pdf
 • Z 2020
 • 10. 07. 2020
 • Mária Ďurďáková Kvetinárstvo - Pohrebné služby
 • Dodatok č. 1 k zmluve o nájme

 • pdf
 • Z 2020
 • 07. 07. 2020
 • LUNYS, s.r.o.
 • Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich

 • pdf
 • Z 2020
 • 30. 06. 2020
 • Stanislav Kmec
 • Zmluva o nájme bytu č. 3/2020

 • pdf
 • Z 2020
 • 30. 06. 2020
 • Martin Babčak
 • Zmluva o nájme bytu č. 2/2020

 • pdf
 • Z 2020
 • 15. 06. 2020
 • BCF ENERGY s.r.o.
 • Zmluva o dodávke elektriny

 • pdf
 • Z 2020
 • 11. 06. 2020
 • Terézia Orosová
 • Zmluva o nájme HM č. 5/2020 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2020
 • 11. 06. 2020
 • Ladislav Kaleja
 • Zmluva o nájme HM č. 4/2020 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2020
 • 08. 06. 2020
 • SLOVSYSTÉM, s.r.o. Košice
 • Zmluva o dielo

 • pdf
 • Z 2020
 • 01. 06. 2020
 • ANTIK Telecom, s.r.o., Košice
 • Zmluva o dielo

 • pdf
 • Z 2020
 • 22. 05. 2020
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 20/41/052/81 o zabezpečení­ podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS pre obec a o poskytnutí­ prí­spevku na aktivačnú činnosť formou MOS obci

 • pdf
 • Z 2020
 • 22. 05. 2020
 • NORWIT SLOVAKIA, s.r.o., Poprad
 • Rámcová dohoda

 • pdf
 • Z 2020
 • 19. 05. 2020
 • Mária Kvaková, Jozef Gaľa, Anna Trojčáková, Elena Nigutová
 • Kúpna zmluva
 • 59,84 €

 • pdf
 • Z 2020
 • 15. 05. 2020
 • Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • VOP_POP_Sadzobnik

 • pdf
 • Z 2020
 • 15. 05. 2020
 • Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • Dohoda o zmene splatnosti záväzkov

 • pdf
 • Z 2020
 • 18. 05. 2020
 • PATRIUM, s.r.o., Košice
 • Mandátna zmluva

 • pdf
 • Z 2020
 • 11. 05. 2020
 • Marek Babčák
 • Zmluva o nájme HM č. 1/2020 Tepličany

 • pdf
 • Z 2020
 • 11. 05. 2020
 • PATRIUM s.r.o.
 • Mandátna zmluva

 • pdf
 • Z 2020
 • 04. 05. 2020
 • Boháčová Alena
 • Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2020
 • 04. 05. 2020
 • Sviatko Jozef
 • Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2020
 • 04. 05. 2020
 • Racko Milan
 • Dodatok č. 6 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2020
 • 04. 05. 2020
 • Bozogaňová Anna
 • Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2020
 • 04. 05. 2020
 • Sabolová Adriána
 • Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2020
 • 04. 05. 2020
 • Svečka Stanislav
 • Dodatok č. 7 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2020
 • 04. 05. 2020
 • Uličný Pavol
 • Dodatok č. 5 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2020
 • 04. 05. 2020
 • Hamarová Valéria
 • Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2020
 • 29. 04. 2020
 • Novotná Jarmila
 • Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2020
 • 20. 04. 2020
 • SLOVES Košice-okolie
 • Dohoda

 • pdf
 • Z 2020
 • 17. 04. 2020
 • Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • VOP_POP_Sadzobnik

 • pdf
 • Z 2020
 • 17. 04. 2020
 • Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • Zmluva o Elektronickej službe Buseness24

 • pdf
 • Z 2020
 • 17. 04. 2020
 • Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • Zmluva o Balíkovom účte

 • pdf
 • Z 2020
 • 31. 03. 2020
 • Marcel Borik
 • Zmluva o nájme HM č. 2/2020 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2020
 • 31. 03. 2020
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 20/41/054/188 o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvárania PM v rámci NP "Cesta na trh práce 3" - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z.

 • pdf
 • Z 2020
 • 30. 03. 2020
 • SERVIS DpH, s.r.o.
 • Rámcová zmluva o dielo

 • pdf
 • Z 2020
 • 25. 03. 2020
 • SIEA
 • Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP

 • pdf
 • Z 2020
 • 17. 03. 2020
 • Tazsej Róbert
 • Dodatok č. 5 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2020
 • 17. 03. 2020
 • Múdra Aurélia
 • Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2020
 • 17. 03. 2020
 • Kuruc Marek
 • Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2020
 • 17. 03. 2020
 • Čovan Hložná Martina
 • Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2020
 • 09. 03. 2020
 • NATUR-PACK, a.s.
 • Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

 • pdf
 • Z 2020
 • 25. 02. 2020
 • Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
 • Dohoda o urovnaní

 • pdf
 • Z 2020
 • 14. 02. 2020
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 20/41/50J/3 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z.

 • pdf
 • Z 2020
 • 14. 02. 2020
 • O2 Slovakia, s.r.o.
 • Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve zo dňa 24.9.2008

 • pdf
 • Z 2020
 • 12. 02. 2020
 • Valéria Kurucová
 • Kúpna zmluva
 • 193,60 €

 • pdf
 • Z 2020
 • 12. 02. 2020
 • Halász Vladimír
 • Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2020
 • 06. 02. 2020
 • Daňko Jozef
 • Zmluva o nájme bytu č. 1/2020

 • pdf
 • Z 2020
 • 29. 01. 2020
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 20/41/010/32 uzatvorená podľa §10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení

 • pdf
 • Z 2020
 • 27. 01. 2020
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 20/41/054/30 o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvárania PM u verejných zamestnávateľov v rámci NP "Cesta na trh práce 3" - Opatrenie č. 2 podľa §54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z.

 • pdf
 • Z 2020
 • 23. 01. 2020
 • Uličná Anna
 • Dodatok č. 10 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2020
 • 21. 01. 2020
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 20/41/012/4 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v HN

 • pdf
 • Z 2020
 • 17. 01. 2020
 • Helena Sedláková
 • Zmluva o nájme HM č. 1/2020 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2020
 • 09. 01. 2020
 • Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • Zmluva o Balíkovom účte