2011

 •  
 • Číslo
 • Dátum
 • Dodávateľ
 • Názov zmluvy
 • Suma

 • pdf
 • Z 2011
 • 21. 11. 2011
 • ARDE, s.r.o.
 • Zmluva o poskytnutí služby (Externý manažment projektu - Kanalizácia)
 • 69570,55 €

 • pdf
 • Z 2011
 • 03. 11. 2011
 • Maroš Fulop
 • Kúpna zmluva
 • 17490 €

 • pdf
 • Z 2011
 • 01. 11. 2011
 • Žecová Mária
 • Kúpna zmluva
 • 10934 €

 • pdf
 • Z 2011
 • 27. 10. 2011
 • Martin Capko
 • Kúpna zmluva

 • pdf
 • Z 2011
 • 26. 10. 2011
 • Veronika Sipská
 • Kúpna zmluva
 • 1827,90 €

 • pdf
 • Z 2011
 • 19. 08. 2011
 • Slovenský pozemkový fond
 • zmluva o prevode vlastníctva č.PKZP-K40051/11.00
 • 50 €

 • pdf
 • Z 2011
 • 19. 08. 2011
 • Slovenský pozemkový fond
 • Kúpna zmluva č. PKZ-K40216/11.00
 • 50 €

 • pdf
 • Z 2011
 • 04. 07. 2011
 • MILK - AGRO spol. s.r.o.
 • Zmluva o zriadení vecného bremena, práva prechodu a parkovania na nehnuteľnosti

 • pdf
 • Z 2011
 • 27. 06. 2011
 • Kúpna zmluva parcely registra "E" č. 279

 • pdf
 • Z 2011
 • 24. 06. 2011
 • Ondrej Horenský
 • Kúpna zmluva
 • 52,5 €

 • pdf
 • Z 2011
 • 11. 05. 2011
 • Východoslovenská distribučná, a.s.
 • Zmluva o zriadení vecného bremena

 • pdf
 • Z 2011
 • 22. 03. 2011
 • AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
 • Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

 • pdf
 • Z 2011
 • 22. 03. 2011
 • AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
 • Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve Č. Z 11 03 AVK 006

 • pdf
 • Z 2011
 • 08. 03. 2011
 • Anna Požgaiová, Vincent Požgai
 • Kúpna zmluva
 • 280 €

 • pdf
 • Z 2011
 • 08. 11. 2010
 • SPP, a.s.
 • Zmluva o dodávke plynu