Úvod    Úvod

Úvod


Realizácia projektových dokumentácií vybraných úsekov Eurovelo 11 v Karpatskom euroregióneV obci Družstevná pri Hornáde sa vypracovala dokumentácia pre územné rozhodnutie, ktorá sa bude týkať časti Eurovelo 11 v katastri obce Družstevná pri...čítať viac
Komunálny odpadVážení občania,pre zber a uloženie komunálneho odpadu v obci sú určené 110 a 1100l zberné nádoby.Každý rodinný dom alebo bytový dom musí mať najmenej ...čítať viac
Úspech našej školyZelená škola je najväčší certifikačno-vzdelávací ekoprogram na svete, do ktorého je zapojených viac ako 60000 škôl zo 58 krajín sveta....čítať viac
Zber použitého kuchynského olejaObec Družstevná pri Hornáde rozširuje zber separovaného odpadu o ďalšiu komoditu, a to o zber použitých jedlých rastlinných olejov a tukov. Obyvatelia...čítať viac
Postup pripájania kanalizačnej prípojkyVlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, je povinný pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúc...čítať viac
Údržba zelene počas vegetačného obdobiaKaždý je povinný zo zákona chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia....čítať viac
Čistiareň odpadových vôdVážení občania, v súvislosti s prevádzkou obecnej čistiarne odpadových vôd Vás upozorňujeme, že do kanalizácie nepatria oleje z domácností, bavlnené u...čítať viac
1   2   3   4    5