Úvod    Úvod

Úvod

Výsledky parlamentných volieb 2016 - Družstevná pri HornádeÚčasť na voľbách (Malá Vieska 46,73%) a (Tepličany 61,39%)...čítať viac
Amatérske ochotnícke divadlo Družstevná pri HornádeMilí priatelia,Ako určite väčšina z Vás vie, O.Z. Žijem Hudbou je známe svojimi kultúrnymi vystúpeniami a voľno časovými aktivitami pre deti a dospelý...čítať viac
Realizácia projektových dokumentácií vybraných úsekov Eurovelo 11 v Karpatskom euroregióneV obci Družstevná pri Hornáde sa vypracovala dokumentácia pre územné rozhodnutie, ktorá sa bude týkať časti Eurovelo 11 v katastri obce Družstevná pri...čítať viac
Komunálny odpadVážení občania,pre zber a uloženie komunálneho odpadu v obci sú určené 110 a 1100l zberné nádoby.Každý rodinný dom alebo bytový dom musí mať najmenej ...čítať viac
Návrh vysporiadania pozemkov ulica PoľnáObec plánuje výstavbu miestnej komunikácie na území obce Družstevná pri Hornáde, ato Poľnej ulice spočívajúcej v spevnení a rozšírení doterajšej ulice...čítať viac
Úspech našej školyZelená škola je najväčší certifikačno-vzdelávací ekoprogram na svete, do ktorého je zapojených viac ako 60000 škôl zo 58 krajín sveta....čítať viac
Zber použitého kuchynského olejaObec Družstevná pri Hornáde rozširuje zber separovaného odpadu o ďalšiu komoditu, a to o zber použitých jedlých rastlinných olejov a tukov. Obyvatelia...čítať viac
Postup pripájania kanalizačnej prípojkyVlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, je povinný pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúc...čítať viac
Zber komunálneho odpaduVážení občania, na základe výsledku verejného obstarávania dochádza s platnosťou od 1.6.2015 k zmene poskytovateľa služieb v odpadovom hospodárstve....čítať viac
Údržba zelene počas vegetačného obdobiaKaždý je povinný zo zákona chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia....čítať viac
1   2   3   4    5    6