Úvod    Obecný občasník

Obecný občasník

Prostredníctvom novín obce chceme rozšíriť možnosti informovania a vzájomnej komunikácie popri oficiálnych web stránkach našej obce. Postupne budeme predstavovať činnosti jednotlivých komisií pri obecnom zastupiteľstve, aktivity inštitúcií a organizácií sídliacich v našej obci. V novinách nájdete aj pozvánky na pestrú ponuku akcií, ktoré obec pripravuje.

Vaše námety, príspevky a podnety môžete posielať na e-mail: kultura@druzstevna.sk