Úvod    Matričný úrad    Sobášna miestnosť

Sobášna miestnosť

Sobášna sieň sa nachádza na poschodí v kultúrnom dome Družstevná pri Hornáde.

 

Schválené sobášne dni: streda a sobota

 

Sobášiaci:

- Ing. Gabriel TRÉFA, PhD., poslanec OZ Družstevná pri Hornáde

- Mgr. Filip GAĽA, poslanec OZ Družstevná pri Hornáde

 

Vybavuje: Ing. Denisa TROJČÁKOVÁ, matrikárka

 

Správne poplatky: podľa zákona 145/1995 Z.z. 

 

Fotky miestnosti