Úvod    Samospráva obce    Komisie pri zastupiteľstve

Komisie pri zastupiteľstve

1. Komisia na ochranu verejného záujmu a na prešetrovanie sťažností:

(zástupca z každej strany)

Predseda:

Filip Gaľa, JUDr. /NOVA/

Členovia:

Martin Fedor /KDH/

Peter Kaľavský, Ing., PhD. /SPOLU/

Martin Čorba, Ing. /OĽaNO/

Stanislav Smolko, Mgr. /SaS/

Roman Keruľ, Ing. /NEKA/

 

2. Komisia sociálna, pre rozvoj vzdelávania, kultúry a športu:

Predseda:

Martin Fedor

Členovia:

Jana Juhásová

Mária Štofková

Denisa Trojčáková, Ing.

Petra Liščinská, Mgr.

Jozef Rožňovjak

Mariana Redajová

Veronika Bartošová

Gabriela Onderková, PhDr.

Danuše Kurucová PaedDr.

Miriam Bérešová, Mgr.

 

3. Finančná,  legislatívna a pre správu obecného majetku:

Predseda:

Gabriel Tréfa, Ing., PhD., MBA

Členovia:

Martin Čorba, Ing.

Roman Keruľ, Ing.

Zuzana Tresová, Ing.

Gabriela Dančeková, Ing.

Terézia Orosová

 

4. Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia:

Predseda:

Jana Juhásová

Členovia:

Michal Ďurďák, Ing.

Marek Hreščák

Zuzana Ondo-Eštoková, Ing.

Ján Dzurdženík, Mgr.

Ivan Kaleja

Ondrej Tresa, Ing.

Šimon Štofka, Ing.,

 

5. Komisia na ochranu verejného poriadku, bytová a služieb:

Predseda:

Peter Kaľavský, Ing., PhD.

Členovia:

Roman Keruľ, Ing.

Jana Trefová, Mgr.

Róbert Babčák

Tomáš Trojčák, Ing.

Stanislav Smolko, Mgr.,