Zmluvy

 •  
 • Číslo
 • Dátum
 • Dodávateľ
 • Názov zmluvy

 • pdf
 • Z 2021
 • 24. 06. 2021
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 21/41/53G/35 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov IP podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • pdf
 • Z 2021
 • 24. 03. 2021
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 21/41/53G/4 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov IP podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • pdf
 • Z 2020
 • 30. 11. 2020
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 20/41/53G/31 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • pdf
 • Z 2020
 • 13. 10. 2020
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dodatok č. 1 k Dohode č. 20/41/53G/19 zo dňa 21.08.2020

 • pdf
 • Z 2020
 • 21. 08. 2020
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 20/41/53G/19 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov