Úvod    Úradná tabuľa    Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Obec Družstevná pri Hornáde je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní")