Úvod    Organizácie v obci    Urbár Malá Vieska

Urbár Malá Vieska

   URBARIÁT – pozemkové spoločenstvo Malá Vieska

Hlavná 122/4, 044 31 Družstevná pri Hornáde

 

Orgány spoločnosti:

 

VÝBOR:

TROJČÁK Stanislav  /predseda spoločnosti/

NIGUT Ján  /podpredseda spoločnosti/

Fečiková Mária  /člen/

Hudáková Anna  /člen/

Hlubeň Anton  /člen/

 

DOZORNÁ  RADA:

Kvaková Františka Ing.  /predseda/

Onderko Marcel  /člen/

Borik Marcel  /člen/

 

V Družstevnej pri Hornáde, 17.12.2023

 


 

Kontaktné údaje

Hlavná 122/4
Družstevná pri Hornáde
PSČ: 044 31
IČO:  31 969 119  
 
Tel: p. Trojčák - 0905 163 171

 


                                                       

Celkový obhospodarovaný majetok podľa druhu pozemkov (Stav k  1.5.2013)

 

Druh pozemku:

Výmera m2

Lesné pozemky

82 90 62

Trvalý trávny porast

10 74 32

Orná pôda

8 50 56

Ostatné plochy

1 84 73

S p o l u :

104 00 23