2017

 •  
 • Číslo
 • Dátum
 • Dodávateľ
 • Názov zmluvy
 • Suma

 • pdf
 • O 2017
 • 25. 09. 2017
 • EGC, s.r.o.
 • Dodávka elektromerových rozvádzačov
 • 4440 €

 • pdf
 • O 2017
 • 25. 09. 2017
 • MP Profit PB s.r.o.
 • Zabezpečenie VO pre projekt 4-triedna Materská škola
 • 360 €

 • pdf
 • O 2017
 • 25. 09. 2017
 • MONTRÚR s.r.o.
 • Rozšírenie distribučného plynovodu
 • 1554,31 €

 • pdf
 • O 2017
 • 22. 08. 2017
 • Záchranná služba Košice
 • Zabezpečenie asistenčnej služby (Odpustová slávnosť)
 • 184,44 €

 • pdf
 • O 2017
 • 22. 08. 2017
 • MOSTAT, spol. s r.o.
 • PD demolácie mosta
 • 2127,84 €

 • pdf
 • O 2017
 • 22. 08. 2017
 • Ing. Dušan Eperješi
 • Znalecký posudok na ocenenie pozemkov
 • 400 €

 • pdf
 • O 2017
 • 22. 08. 2017
 • Technická inšpekcia
 • Úradná skúška expanznej nádoby
 • 180 €

 • pdf
 • O 2017
 • 22. 08. 2017
 • JAZMA spol. s r.o.
 • Dodávka a montáž hydroizolácie strechy Dom smútku v Tepličanoch
 • 3086,36 €

 • pdf
 • O 2017
 • 12. 06. 2017
 • STAFIX s.r.o.
 • Sanácia terás a logie
 • 16728,79 €

 • pdf
 • O 2017
 • 12. 06. 2017
 • MASLEN s.r.o.
 • Strešná krytina na zvonicu v časti obce Tepličany
 • 476,88 €

 • pdf
 • O 2017
 • 12. 06. 2017
 • Záchranná služba Košice
 • Workshop košickej záchranky
 • 136,56 €

 • pdf
 • O 2017
 • 31. 05. 2017
 • ENEPRO, s.r.o.
 • Vypracovanie PD NN vedenia

 • pdf
 • O 2017
 • 31. 05. 2017
 • XT Team o.z.
 • Prenájom pivných setov
 • 80 €

 • pdf
 • O 2017
 • 31. 05. 2017
 • Šoltysová Rabadová Veronika, Mgr. art.
 • Účinkovanie v programe na Deň obce
 • 800 €

 • pdf
 • O 2017
 • 31. 05. 2017
 • Vzdelávacie stredisko, s.r.o.
 • Školenie obsluhy krovinorezov

 • pdf
 • O 2017
 • 31. 05. 2017
 • Slovak Telekom, a.s.
 • Vytýčenie telekomunikačných sietí

 • pdf
 • O 2017
 • 31. 05. 2017
 • TOITOI-DIXI s.r.o.
 • Prenájom toaletných kabíniek
 • 132 €

 • pdf
 • O 2017
 • 28. 04. 2017
 • Východoslovenská distribučná, a.s.
 • Vytýčenie káblov pre stavbu DPH - rozšírenie vodovodnej siete

 • pdf
 • O 2017
 • 28. 04. 2017
 • ITERGY s.r.o.
 • Spracovanie PD o poskytnutie NFP
 • 1000 €

 • pdf
 • O 2017
 • 28. 04. 2017
 • RADEXY s.r.o.
 • Revízia na plynovom a tlakovom zariadení

 • pdf
 • O 2017
 • 28. 04. 2017
 • Fatľa Ján, Mgr.
 • Revízia detských ihrísk

 • pdf
 • O 2017
 • 28. 04. 2017
 • JESPRO s.r.o.
 • Ozvučenie, osvetlenie, pódium na akciu Deň obce
 • 1296 €

 • pdf
 • O 2017
 • 28. 04. 2017
 • Rusnák Rudolf - ELPRO-R
 • Realizačná projektová dokumentácia
 • 600 €

 • pdf
 • O 2017
 • 28. 04. 2017
 • Enviroline s.r.o. Košice
 • Doplnenie PD (Úprava odvodňovacej priekopy)
 • 3000 €

 • pdf
 • O 2017
 • 28. 04. 2017
 • Hreha Ľubomír
 • Vystúpenie na dňoch obce
 • 300 €

 • pdf
 • O 2017
 • 14. 03. 2017
 • Montana s.r.o.
 • Inžiniersko-geologické prieskumné práce
 • 1900 €

 • pdf
 • O 2017
 • 14. 03. 2017
 • Skupina Mafia Corner
 • Vystúpenie skupiny

 • pdf
 • O 2017
 • 14. 03. 2017
 • SMALT K.A.M. Smaltovna
 • Orientačné tabuľky

 • pdf
 • O 2017
 • 14. 03. 2017
 • Kostovčík Ľubomír
 • Čistenie a kontrola komínov na obecných budovách

 • pdf
 • O 2017
 • 13. 02. 2017
 • Bojčik Branislav, Ing, arch.
 • Architektonická štúdia
 • 800 €

 • pdf
 • O 2017
 • 13. 02. 2017
 • Euroleader Consulting, s.r.o.
 • Vypracovanie žiadosti
 • 480 €

 • pdf
 • O 2017
 • 13. 02. 2017
 • DATALAN, a.s.
 • UCT_prechod rokov
 • 33 €

 • pdf
 • O 2017
 • 13. 02. 2017
 • FVCC Tlačiareň
 • Tlačivá
 • 44 €

 • pdf
 • O 2017
 • 13. 02. 2017
 • DATALAN, a.s.
 • DP-prechod rokov
 • 99 €

 • pdf
 • O 2017
 • 13. 02. 2017
 • VIENALA s.r.o.
 • Kalendar na rok 2017
 • 1426,55 €