2016

 •  
 • Číslo
 • Dátum
 • Dodávateľ
 • Názov zmluvy
 • Suma

 • pdf
 • O 2016
 • 10. 12. 2016
 • JESPRO s.r.o.
 • Ozvučenie akcie "Čarovný vianočný príbeh"
 • 350 €

 • pdf
 • O 2016
 • 04. 11. 2016
 • EUROVIA SK, a.s.
 • Realizácia kritického stavu miestnej komunikácie
 • 13882,36 €

 • pdf
 • O 2016
 • 10. 10. 2016
 • Suchá Alena, Ing. - ASEKO
 • Vypracovanie štúdie
 • 780 €

 • pdf
 • O 2016
 • 06. 10. 2016
 • Slovak Telecom, a.s.
 • Vytyčenie telekomunikačných sieti

 • pdf
 • O 2016
 • 03. 10. 2016
 • U.S. Steel Košice, s.r.o.
 • Objednávka umelého kameniva

 • pdf
 • O 2016
 • 19. 09. 2016
 • U.S. Steel Košice, s.r.o.
 • Objednávka umelého kameniva

 • pdf
 • O 2016
 • 15. 09. 2016
 • ELEKTRO - ENERGO, s.r.o.
 • Objednávka na základe rámcovej zmluvy
 • 2412 €

 • pdf
 • O 2016
 • 11. 08. 2016
 • STAFIX s.r.o.
 • Sanácia terás a logie (prace naviac)
 • 2432 €

 • pdf
 • O 2016
 • 04. 08. 2016
 • STAFIX s.r.o.
 • Sanácia terás a logie
 • 11864,45 €

 • pdf
 • O 2016
 • 02. 08. 2016
 • MIZUN s.r.o.
 • Spracovanie projektu pre rozšírenie NN siete ul. Varovecká

 • pdf
 • O 2016
 • 01. 08. 2016
 • Cassist s.r.o.
 • Výmena vodomerov TUV v 54 b.j.
 • 1620 €

 • pdf
 • O 2016
 • 21. 06. 2016
 • Elvotech, s.r.o.
 • Oprava čerpadiel
 • 1386,48 €

 • pdf
 • O 2016
 • 20. 06. 2016
 • PSS a.s.
 • Reklamná spolupráca (Dni obce)
 • 50 €

 • pdf
 • O 2016
 • 20. 06. 2016
 • Záchranná služba Košice
 • Zabezpečenie asistenčnej služby (Dni obce)
 • 290 €

 • pdf
 • O 2016
 • 02. 06. 2016
 • TOITOI-DIXI s.r.o.
 • Prenájom toaletných kabíniek

 • pdf
 • O 2016
 • 31. 05. 2016
 • JESPRO s.r.o.
 • Organizačno technické zabezpečenie akcie "Dni obce"
 • 3000 €

 • pdf
 • O 2016
 • 10. 05. 2016
 • Deliver Doors s.r.o.
 • Objednávka hracej zostavy Flexi 7 Premium
 • 2787,6 €

 • pdf
 • O 2016
 • 02. 05. 2016
 • Strategia Regio, s.r.o
 • Vykonanie VO výber dodávateľa tovarov rekonštrukcie Telocvične
 • 180 €

 • pdf
 • O 2016
 • 02. 05. 2016
 • Strategia Regio, s.r.o
 • Vykonanie VO výber zhotoviteľa rekonštrukcie Telocvične
 • 180 €

 • pdf
 • O 2016
 • 25. 04. 2016
 • Sekan Ján, Ing. arch.
 • Spracovanie štúdie obnovy KD
 • 2500 €

 • pdf
 • O 2016
 • 14. 04. 2016
 • Ing. Miriama Timková
 • Výber dodávateľa na predmet zákazky (Vypracovanie o NFP)
 • 150 €

 • pdf
 • O 2016
 • 14. 04. 2016
 • MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
 • Výber dodávateľa na vypracovanie PD pre DSP (Vybudovanie zberného dvora)
 • 420 €

 • pdf
 • O 2016
 • 08. 03. 2016
 • Katuščák Martin
 • Výmena výparníka v Dome smútku Tepličany
 • 885 €

 • pdf
 • O 2016
 • 24. 02. 2016
 • PKM INŽINIERING Košice s.r.o
 • PD pre miestne komunikacie