2024

 •  
 • Číslo
 • Dátum
 • Dodávateľ
 • Názov zmluvy
 • Suma

 • pdf
 • Z 2024
 • 14. 02. 2024
 • Mestské lesy Košice a.s.
 • Zmluva o prístupe ku kamerovému systému
 • 1200 €

 • pdf
 • Z 2024
 • 09. 02. 2024
 • Mária Huntatová
 • Zmluva o nájme HM č. 5/2024 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2024
 • 07. 02. 2024
 • Dakaj Xhevat
 • Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2024
 • 07. 02. 2024
 • Boháčová Alena
 • Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2024
 • 07. 02. 2024
 • Mgr. Lenka Šestinová Halijová
 • Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2024
 • 07. 02. 2024
 • Valéria Oravcová
 • Zmluva o nájme HM č. 4/2024 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2024
 • 07. 02. 2024
 • Racko Milan
 • Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2024
 • 07. 02. 2024
 • Daňko Jozef
 • Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2024
 • 07. 02. 2024
 • Halász Vladimír
 • Dodatok č. 9 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2024
 • 07. 02. 2024
 • Kuruc Marek
 • Dodatok č. 9 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2024
 • 07. 02. 2024
 • Čovan Hložná Martina
 • Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2024
 • 07. 02. 2024
 • Tazsej Róbert
 • Dodatok č. 10 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2024
 • 29. 01. 2024
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 • Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z302071CQC8-76-98 zo dňa 26.03.2023
 • 134848,80 €

 • pdf
 • Z 2024
 • 29. 01. 2024
 • Marek Eperješi
 • Zmluva o nájme HM č. 3/2024 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2024
 • 29. 01. 2024
 • Ing. Gabriel Maczko
 • Zmluva o dielo - PD pre stavbu: Polyfunkčné centrum obce Družstevná pri Hornáde
 • 34900 €

 • pdf
 • Z 2024
 • 25. 01. 2024
 • Mária Kvaková
 • Zmluva o nájme HM č. 2/2024 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2024
 • 25. 01. 2024
 • Imrich Bašista
 • Zmluva o nájme HM č. 2/2024 Tepličany

 • pdf
 • Z 2024
 • 25. 01. 2024
 • Stanislava Maďarová
 • Zmluva o nájme HM č. 1/2024 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2024
 • 22. 01. 2024
 • Zuzana Ďurďáková
 • Zmluva o nájme HM č. 1/2024 Tepličany

 • pdf
 • Z 2024
 • 17. 01. 2024
 • MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
 • Zmluva o dielo
 • 4200 €