Úvod    Obecný úrad    Obecný rozhlas

Obecný rozhlas

Vybavuje: Denisa TROJČÁKOVÁ

Tel. č.: 055/720 7113-4

mobil (sobota-nedela): 0911 997 484

e-mail: kultura@družstevna.sk

 

 

Úradné hodiny:

Pondelok:

 8.00 - 11.30 

 12.30 - 15.30

Utorok:

8.00 - 11.30                   

12.30 - 15.30          

Streda:

 8.00 - 11.30

12.30 - 18.00

Štvrtok:

 nestránkový deň

 

Piatok:

 8.00 - 12.30

*Neplatí pre matriku a podateľňu.

 

Poplatok za reláciu do obecného rozhlasu obec vyberá podľa Internej smernice č. 7/2015  

 

Vysielací čas v obecnom rozhlase pre bežné oznamy je stanovený v pracovné dni nasledovne:

Pondelok, utorok, štvrtok: o 9.00 hod a 15.00 hod.
Streda: o 9.00 hod a 17.00 hod.
Piatok: o 9.00 hod a 11.30 hod.
 

 

Sadzobník poplatkov

- relácia pre fyzické osoby s bydliskom a právnické osoby so sídlom na území obce: 2 €
- relácia pre fyzické osoby s bydliskom a právnické osoby so sídlom mimo územia obce: 4 €
- relácia jubilantom: 5 €
- relácia jubilantom počas dní pracovného voľna a pracovného pokoja: 10 €