Úvod    Obecný úrad    Cintoríny

Cintoríny

Obec Družstevná pri Hornáde má dva miestne cintoríny v časti Malá Vieska a Tepličany.

Správcom cintorínov je obec Družstevná pri Hornáde.

Podľa prevádzkového poriadku, akékoľvek úpravy a začiatky prác na cintorínoch je potrebné nahlásiť správcovi cintorínov.

Správca cintorínov: Ján Borovský, 0911 868 262

 

Nájmy hrobových miest:
a) Nájom hrobového miesta pre 1 –hrob na 17 rokov 30,00 €
b) Obnova nájmu 1- hrobového miesta pre hrob o ďalších 10 rokov 20,00 €
c) Nájom hrobového miesta pre detský hrob na 17 rokov 20,00 €
d) Obnova nájmu hrobového miesta pre detský hrob o ďalších 10 rokov 10,00 €
e) Nájom 2- hrobového miesta vedľa seba na 17 rokov 60,00 €
f) Obnova 2 – hrobového miesta vedľa seba na ďalších 10 rokov 40,00 €
g) Nájom pre urnový hrob v zemi na 10 rokov 10,00 €
h) Obnova nájmu pre urnový hrob v zemi na ďalších 10 rokov 10,00 €
 

Pre občana, ktorý nemal trvalé bydlisko v Družstevnej pri Hornáde sú ceny 10- násobné.

 

Poplatky:
i) poplatok za vstup na cintorín za účelom kamenosochárskych prác 10,00 €
j) prenájom obradnej siene v dome smútku za jeden pohrebný obrad 15,00 €
k) vytýčenie nového hrobového miesta 10,00 €