Úvod    Organizácie v obci    Klub dôchodcov

Klub dôchodcov

Klub dôchodcov je kultúrno - spoločenským zariadením pre občanov vo vyššom veku. Jeho členom môže byť každý občan obce - dôchodca. Klub dôchodcov Družstevná pri Hornáde má 30 ročnú tradíciu. Toho roku (2016) je v klube 90 členov. Vo svojej činnosti sa klub riadi plánom práce na celý rok, ktorý pripravuje výbor klubu a je doplnený návrhmi členov na hodnotiacej členskej schôdzi. Výbor klubu zasadá raz mesačne a pripravuje akcie na daný mesiac, ktoré sa potom realizujú. Na celoročnú činnosť sú vyčlenené finančné prostriedky z rozpočtu Obecného úradu Družstevná pri Hornáde a členských prostriedkov. Výbor klubu pripravuje a realizuje pre svojich členov akcie zamerané na kultúrne, spoločenské, zdravotné, poznávacie a pohybové aktivity.
 

Zameriavame sa na tieto aktivity: prednášková činnosť, zameraná na fyzické a psychické zdravie, výstavky ručných prác, ozdobných sviatočných predmetov, vypestovaných produktov z vlastných záhrad a ich spracovanie v podobe jedál, opekačka slaninky a špekáčikov, športové a telovýchovné popoludnie, zájazdy na termálne kúpaliská, zájazdy a výlety pre poznávanie krás prírodných, historických a náboženských pamiatok, miest, výstavných trhov, slávností vinobrania, navštevujeme divadelné predstavenia v ŠD v Košiciach a pomáhame podľa požiadavky aj pri akciách pre potreby Obecného úradu. Dvakrát ročne na slávnostnej členskej schôdzi zablahoželáme jubilujúcim členom, ktorí sa v danom polroku dožívajú okrúhleho životného jubilea a v dobrej nálade sa tešíme s nimi.
 

Doterajšiu činnosť klubu organizovali a viedli :
M. Birnsteinová, A. Krafčíková, H. Hricišáková, I. Trojanovičová a teraz M. Daňková.
Pri tejto príležitosti sa chceme poďakovať miestnym organizáciám, podnikateľom - sponzorom, starostom, ktorí nám pomohli finančnými príspevkami, vecnými darmi, školám a Karičke za kultúrne programy, a tak naše členské schôdze spríjemnili kultúrnym programom a dobrou náladou. Veď v každom veku je niečo krásne. Aj staroba má svoje čaro. Len od nás závisí, ako si chvíle staroby spríjemníme. Nenuďte sa doma sami! Ak máte seniorský vek a chcete žiť spoločensky, neváhajte a príďte medzi nás, radi Vás v našom klube privítame.

 

Opekačka 2019Fotografie z opekačky...čítať viac
Členská schôdza - december 2019Fotografie z členskej schôdze...čítať viac
Fotogaléria - výlet v Banskej ŠtiavniciFotogaléria z výletu...čítať viac
Fotogaléria z akcie fašiangyFotogaléria z akcie fašiangy...čítať viac
Členská schôdza KDFotogaléria z členskej schôdze...čítať viac
Hodnotiaca schôdza klubu dôchodcov 2018Fotogaléria z hodnotiacej schôdze....čítať viac
Spoločné posedenie v rámci „Októbra mesiaca starších“Fotogaléria z posedenia....čítať viac
„Stretnutie „ruženičiarov“ Malej Viesky v ružencovej záhrade vo Vyšnej ŠebastovejFotogaléria zo stretnutia...čítať viac
Výlet v Kežmarku - EĽRO 2018Fotka z výletu v Kežmarku...čítať viac
Slávnostná schôdza dôchodcov 2018Fotogaléria zo slávnostnej schôdze dôchodcov....čítať viac
 1    2