2012

 •  
 • Číslo
 • Dátum
 • Dodávateľ
 • Názov zmluvy
 • Suma

 • pdf
 • Z 2012
 • 19. 12. 2012
 • VÚB Banka, a.s.
 • Dodatok č. 1 k Zmluve o termínovanom úvere

 • pdf
 • Z 2012
 • 18. 12. 2012
 • PENTA V Trading, s.r.o.
 • Kúpna zmluva parciel registra "C" č.620, 619, 618 (Strelnica Tepličany)
 • 45000 €

 • pdf
 • Z 2012
 • 07. 12. 2012
 • EUREDing s.r.o.
 • Výkon stavebného dozora (Kanalizácia)
 • 71500 €

 • pdf
 • Z 2012
 • 30. 10. 2012
 • Urbariát pozemkové spoločenstvo Malá Vieska
 • Nájomná zmluva
 • 1 €

 • pdf
 • Z 2012
 • 02. 08. 2012
 • VÚB Banka, a.s.
 • Zmluva o termínovanom úvere č. 722/2012/UZ
 • 374 750 €

 • pdf
 • Z 2012
 • 02. 08. 2012
 • VÚB Banka, a.s.
 • Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1342/2012/D

 • pdf
 • Z 2012
 • 18. 06. 2012
 • Kúpna zmluva

 • pdf
 • Z 2012
 • 04. 06. 2012
 • Ministerstvo ŽP SR
 • Schvalenie žiadosti o zmenu projektu (Kanalizácia)

 • pdf
 • Z 2012
 • 22. 05. 2012
 • Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
 • Zmluva o dielo (Kanalizácia)
 • 11 438 224,24 €