Starosta

 

   

Ing. Ján J UHÁS

 

tel.: 055/720 7111

e-mail: starosta@druzstevna.sk

 

Vzdelanie:

1981-1986 SjF TÚ Košice - prístrojová technika

1977-1981 SPŠ Strojnícka Košice - prístrojová technika 

 

Pracovné skúsenosti:

1994 SZČO - predaj a montáž zabezpečovacej a audiovizuálnej techniky do automobilov

1992-1994 Servis Uni Export Praha - technická diagnostika strojov

1990-1992 Chemat Bratislava - technická diagnostika strojov

1987-1990 ZŤS VVÚ Košice - skúšobný technik, konštruktér

1986-1987 ÚEF SAV Košice - asistent 

Ing. Ján Juhás
starosta obce Družstevná pri Hornáde