Úvod    Grantový program Spoločne pre región

Grantový program Spoločne pre región

V rámci deviateho ročníka programu Spoločne pre región z dielne spoločnosti U. S. Steel a Karpatskej nadácie sme získali finančnú podporu vo výške 2 500,- € na projekt Deťom pre radosť (Zveľadenie verejného priestranstva).


Cieľom projektu je upraviť verejné priestranstvo pri obecnej bytovke, ktorého najpodstatnejšou časťou bude detské ihrisko.
Do projektu sa zapoja okrem žiadateľa aj OZ Žijem hudbou a OZ pri materskej škole v Družstevnej pri Hornáde.
Na projekte sa podieľajú aj zamestnanci U. S. Steel Ing. Gabriel Tréfa, PhD. a Ing. Peter Zahumensky.
Pozývame Vás na realizáciu aktivít, ktoré prispejú k skrášleniu verejných priestranstiev , aby sa stali funkčným prvkom slúžiacim širokej verejnosti, občanom i návštevníkom obce.