Úvod    Bezplatne kompostéry do domácností

Bezplatne kompostéry do domácností

Obec Družstevná pri Hornáde v rámci úspešného projektu „Podpora recyklácie biologicky rozložiteľného odpadu“, začína s distribúciou domácich kompostérov.

Kompostéry o objeme 1000 alebo 1400 l budú poskytnuté bezplatne obyvateľom s trvalým pobytom v obci, ktorí bývajú v rodinnom dome so záhradou a majú uhradené miestne dane a poplatky za komunálny odpad.

Podmienkou prevzatia je uzatvorenie Zmluvy o výpožičke, ktorú je potrebné uzatvoriť v úradných hodinách na obecnom úrade.

Výdaj kompostérov bude následne každú stredu v čase od 16. do 18. hod. vo dvore za obecným úradom.

V prípade záujmu o dovoz kompostéra do domu je poplatok 2,- €.

Záujemca dostane :

  • 1ks kompostér – demontovaný
  • návod na montáž a príručku správneho kompostovania.

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Kohézneho fondu.