2023

 •  
 • Číslo
 • Dátum
 • Dodávateľ
 • Názov zmluvy
 • Suma

 • pdf
 • Z 2023
 • 20. 03. 2023
 • Králiková Mariana
 • Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu
 • 215 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 20. 03. 2023
 • Oleňáková Renáta
 • Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu
 • 251 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 20. 03. 2023
 • Matejová Janka
 • Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu
 • 183 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 20. 03. 2023
 • Faktor Jan
 • Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu
 • 179 €

 • pdf
 • Zmluva o bežnom účte
 • 15. 03. 2023
 • Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • Zmluva o bežnom účte

 • pdf
 • Z 2023
 • 14. 03. 2023
 • Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
 • Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. zmluvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-32/74
 • 452523,59 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 07. 03. 2023
 • Tazsej Roland
 • Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu
 • 341,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 07. 03. 2023
 • Žabka Igor
 • Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme bytu
 • 337,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 07. 03. 2023
 • Múdra Aurélia
 • Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme bytu
 • 216,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 07. 03. 2023
 • Halász Vladimír
 • Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme bytu
 • 339,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 07. 03. 2023
 • Králiková Mariana
 • Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2023
 • 07. 03. 2023
 • Múdra Aurélia
 • Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2023
 • 07. 03. 2023
 • Halász Vladimír
 • Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2023
 • 07. 03. 2023
 • Tazsej Róbert
 • Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2023
 • 07. 03. 2023
 • Dakaj Xhevat
 • Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2023
 • 07. 03. 2023
 • Boháčová Alena
 • Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2023
 • 07. 03. 2023
 • Bozogaňová Anna
 • Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu
 • 126,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 07. 03. 2023
 • Sviatko Jozef
 • Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu
 • 308,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 06. 03. 2023
 • Kenteš Stanislav
 • Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu
 • 329,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 06. 03. 2023
 • Hlubeň Tomáš
 • Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu
 • 293,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 06. 03. 2023
 • Trojčák Matúš
 • Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu
 • 169,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 06. 03. 2023
 • Daňko Jozef
 • Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu
 • 337,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 06. 03. 2023
 • Kuruc Marek
 • Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu
 • 223,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 06. 03. 2023
 • Kuruc Marek
 • Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2023
 • 06. 03. 2023
 • Čovan Hložná Martina
 • Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme bytu
 • 278,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 06. 03. 2023
 • Čovan Hložná Martina
 • Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2023
 • 27. 02. 2023
 • ML - audit, s.r.o.
 • Z M L U V A o poskytovaní audítorských služieb

 • pdf
 • Z 2023
 • 24. 02. 2023
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 23/41/054/197 o zabezpečení podmienok na vykonávanie zapracovania u zamestnávateľa a o poskytnutí príspevku na vykonávanie zapracovania v rámci NP "Pomáhame odídencom - opatrenie č. 4"
 • 450 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 23. 02. 2023
 • Racko Milan
 • Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2023
 • 23. 02. 2023
 • Šestinová Halijová Lenka, Mgr.
 • Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2023
 • 23. 02. 2023
 • Daňko Jozef
 • Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu
 • 337,00 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 20. 02. 2023
 • Bc. Jozef Prokopčák
 • Zmluva o nájme HM č. 3/2023 Tepličany

 • pdf
 • Z 2023
 • 14. 02. 2023
 • SIEA
 • Zmluva o poskytnutí NFP - ZŠ zníženie energetickej náročnosti

 • pdf
 • Z 2023
 • 14. 02. 2023
 • Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Návrh poistnej zmluvy č. 2408851198
 • 1325,26 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 10. 02. 2023
 • NOVICOM s.r.o.
 • Zmluva o dielo

 • pdf
 • Z 2023
 • 08. 02. 2023
 • o.z. Žijem hudbou
 • Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Družstevná pri Hornáde na rok 2023

 • pdf
 • Z 2023
 • 08. 02. 2023
 • Enduro klub Tepličany
 • Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Družstevná pri Hornáde na rok 2023

 • pdf
 • Z 2023
 • 08. 02. 2023
 • Obecný športový klub Družstevná pri Hornáde
 • Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Družstevná pri Hornáde na rok 2023

 • pdf
 • Z 2023
 • 08. 02. 2023
 • Vzpieračský klub Družstevná pri Hornáde
 • Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Družstevná pri Hornáde na rok 2023

 • pdf
 • Z 2023
 • 27. 01. 2023
 • SERVIS DpH, s.r.o., r.s.p
 • Zmluva o dielo
 • 261088,48 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 26. 01. 2023
 • František Ďurďák
 • Zmluva o nájme HM č. 2/2023 Tepličany

 • pdf
 • Z 2023
 • 24. 01. 2023
 • Maroš Mazák
 • Zmluva o nájme HM č. 1/2023 Tepličany

 • pdf
 • Z 2023
 • 23. 01. 2023
 • Ultima Ratio, s.r.o.
 • Zmluva o poskytnutí služieb externého manažmentu
 • 12 000 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 18. 01. 2023
 • Mária Holevová
 • Zmluva o nájme HM č. 4/2023 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2023
 • 18. 01. 2023
 • Mária Holevová
 • Zmluva o nájme HM č. 3/2023 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2023
 • 18. 01. 2023
 • Ján Duda
 • Zmluva o nájme HM č. 2/2023 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2023
 • 05. 01. 2023
 • Sviatko Jozef
 • Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2023
 • 05. 01. 2023
 • Uličná Anna
 • Dodatok č. 14 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2023
 • 05. 01. 2023
 • Blanáriková Ela
 • Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2023
 • 04. 01. 2023
 • Ján Mirga
 • Zmluva o nájme HM č. 1/2023 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2023
 • 03. 01. 2023
 • Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • Zmluva o bežnom účte

 • pdf
 • Z 2023
 • 03. 01. 2023
 • Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • Zmluva o dodávke plynu 54 b.j.