2022

 •  
 • Číslo
 • Dátum
 • Dodávateľ
 • Názov zmluvy
 • Suma

 • pdf
 • Z 2022
 • 22. 11. 2022
 • Tazsej Roland
 • Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu
 • 300,00 €

 • pdf
 • Z 2022
 • 30. 12. 2022
 • EKOSTAV a.s.
 • Zmluva o dielo "Zelená obec - Družstevná pri Hornáde"
 • 514304,84 €

 • pdf
 • Z 2022
 • 29. 12. 2022
 • Keruľ Vojtech
 • Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2022
 • 29. 12. 2022
 • Trojčáková Andrea
 • Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2022
 • 29. 12. 2022
 • Vaľová Eva
 • Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2022
 • 22. 12. 2022
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda 22/41/054/896 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov " Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie" - opatrenie č. 2
 • 949,05 €

 • pdf
 • Z 2022
 • 19. 12. 2022
 • Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • Zmluva o dodávke plynu 6303016098

 • pdf
 • Z 2022
 • 19. 12. 2022
 • Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
 • Zmluva o dodávke plynu 6303009452

 • pdf
 • Z 2022
 • 13. 12. 2022
 • Marta Štofková
 • Zmluva o nájme HM č. 10/2022 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2022
 • 08. 12. 2022
 • Environmentálny fond
 • Dodatok č. 1 k ZMLUVE č. E4083 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 28.11.2022

 • pdf
 • Z 2022
 • 08. 12. 2022
 • Verona Bogdanovská
 • Zmluva o nájme HM č. 7/2022 Tepličany

 • pdf
 • Z 2022
 • 08. 12. 2022
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dodatok č. 1 k dohode č. 22/41/054/606 o zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou MOS pre obec

 • pdf
 • Z 2022
 • 07. 12. 2022
 • Úrad vlády Slovenskej republiky
 • Dodatok č. 1/2022 k zmluve č. 1063/2021

 • pdf
 • Z 2022
 • 29. 11. 2022
 • Environmentálny fond
 • Zmluva č. E4083 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
 • 113 238 €

 • pdf
 • Z 2022
 • 14. 11. 2022
 • Radoslav Sivák
 • Zmluva o nájme HM č. 9/2022 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2022
 • 14. 11. 2022
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • DOHODA č. 22/41/012/24 uzatvorená podľa §12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v HN a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • pdf
 • Z 2022
 • 11. 11. 2022
 • MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
 • Zmluva o dielo
 • 3720 €

 • pdf
 • Z 2022
 • 10. 11. 2022
 • UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
 • Poistná zmluva číslo: 9127004331 Dodatok č. 3
 • 5183,81 €

 • pdf
 • Z 2022
 • 09. 11. 2022
 • Mesto Košice
 • Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

 • pdf
 • Z 2022
 • 02. 11. 2022
 • Margita Izakovičová
 • Zmluva o nájme HM č. 8/2022 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2022
 • 25. 10. 2022
 • Alžbeta Krafčíková
 • Zmluva o nájme HM č. 7/2022 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2022
 • 20. 10. 2022
 • Jarčušková Eva
 • Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2022
 • 20. 10. 2022
 • Dupejová Jana
 • Dodatok č. 6 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2022
 • 20. 10. 2022
 • Faktor Jan
 • Dodatok č. 6 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2022
 • 20. 10. 2022
 • Kostúrová Anna
 • Dodatok č. 7 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2022
 • 20. 10. 2022
 • Daňko Stanislav
 • Dodatok č. 6 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2022
 • 20. 10. 2022
 • Horváthová Smaržová Zuzana
 • Dodatok č. 6 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2022
 • 19. 10. 2022
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda číslo 22/41/054/606 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS pre obec alebo formou MOS pre samosprávny kraj
 • 8636,16 €

 • pdf
 • Z 2022
 • 18. 10. 2022
 • Obec Kostoľany nad Hornádom
 • Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na mzdy a prevádzku centra voľného času

 • pdf
 • Z 2022
 • 18. 10. 2022
 • FILIA nezisková organizácia
 • Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

 • pdf
 • Z 2022
 • 05. 10. 2022
 • U. S. Steel Košice, s.r.o.
 • Kúpna zmluva č. KZ 06/2022/AK
 • 180 €

 • pdf
 • Z 2022
 • 30. 09. 2022
 • Hlubeň Tomáš
 • Zmluva o nájme bytu č. 2/2022

 • pdf
 • Z 2022
 • 28. 09. 2022
 • MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
 • Zmluva o poskytovaní služieb
 • 12480 €

 • pdf
 • Z 2022
 • 23. 09. 2022
 • Jarčuška Marcel
 • Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2022
 • 23. 09. 2022
 • Kuchar Radovan
 • Dodatok č. 5 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2022
 • 23. 09. 2022
 • Matejová Janka
 • Dodatok č. 6 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2022
 • 23. 09. 2022
 • Tkáč Pavol
 • Dodatok č. 6 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2022
 • 23. 09. 2022
 • Balcová Mária
 • Dodatok č. 6 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2022
 • 23. 09. 2022
 • Nigut Milan
 • Dodatok č. 6 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2022
 • 23. 09. 2022
 • Ing. Zahumenský Peter, PhD.
 • Dodatok č. 6 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2022
 • 23. 09. 2022
 • Klemová Matúšková Monika
 • Dodatok č. 6 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2022
 • 23. 09. 2022
 • Tkáč Štefan
 • Dodatok č. 6 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2022
 • 23. 09. 2022
 • Nigutová Eva
 • Dodatok č. 6 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2022
 • 09. 09. 2022
 • AGRATECH, s.r.o., Vranov n. T,
 • Kúpna zmluva

 • pdf
 • Z 2022
 • 08. 09. 2022
 • SIEA
 • Zmluva o poskytnutí NFP - dodatok_7

 • pdf
 • Z 2022
 • 30. 08. 2022
 • MEDIINVEST, s.r.o., V. Šariš
 • Zmluva o poskytovaní služieb

 • pdf
 • Z 2022
 • 17. 08. 2022
 • Pohorelec Martin, Ing.
 • Dodatok č. 6 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2022
 • 17. 08. 2022
 • Kosturková Mária
 • Dodatok č. 6 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2022
 • 17. 08. 2022
 • Oleňáková Renáta
 • Dodatok č. 5 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2022
 • 17. 08. 2022
 • Tazsej Roland
 • Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2022
 • 17. 08. 2022
 • Žabka Igor
 • Dodatok č. 7 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2022
 • 17. 08. 2022
 • Kenteš Stanislav
 • Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2022
 • 17. 08. 2022
 • Lauko Ivan
 • Dodatok č. 6 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2022
 • 16. 08. 2022
 • AGRATECH s.r.o.
 • Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 4 zo dňa 19.04.2022

 • pdf
 • Z 2022
 • 16. 08. 2022
 • AGRATECH s.r.o.
 • Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 2 zo dňa 19.04.2022

 • pdf
 • Z 2022
 • 29. 07. 2022
 • AGRATECH, s.r.o.
 • Kúpna zmluva - dodatok č.2

 • pdf
 • Z 2022
 • 29. 07. 2022
 • Vladimír Gotthardt
 • Zmluva o nájme HM č. 6/2022 Malá Veiska

 • pdf
 • Z 2022
 • 27. 07. 2022
 • Striko Peter
 • Dodatok č. 5 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2022
 • 27. 07. 2022
 • Smolková Katarína, Mgr.
 • Dodatok č. 6 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2022
 • 27. 07. 2022
 • Novotná Jarmila
 • Dodatok č. 5 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2022
 • 27. 07. 2022
 • Vavrek Jozef
 • Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2022
 • 27. 07. 2022
 • Hardoňová Kristína
 • Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2022
 • 15. 07. 2022
 • Mgr. Ivan Daňko
 • Zmluva o nájme HM č. 5/2022 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2022
 • 30. 06. 2022
 • NOVICOM, s.r.o., Slivník
 • Zmluva o dielo
 • 1.173.793,06 €

 • pdf
 • Z 2022
 • 30. 06. 2022
 • Trojčák Matúš
 • Zmluva o nájme bytu č. 1/2022

 • pdf
 • Z 2022
 • 20. 06. 2022
 • Babčak Martin
 • Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2022
 • 20. 06. 2022
 • Kmec Stanislav
 • Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2022
 • 14. 06. 2022
 • FURA s.r.o.
 • DODATOK 3/2022 k zmluve o poskytovaní služieb č. Z201847420_Z zo dňa 6.11.2018

 • pdf
 • Z 2022
 • 14. 06. 2022
 • Daniela Sedláková
 • Zmluva o nájme Hm č. 6/2022 Tepličany

 • pdf
 • Z 2022
 • 06. 06. 2022
 • Milan Kaleja
 • Zmluva o nájme HM č. 4/2022 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2022
 • 02. 06. 2022
 • FURA s.r.o.
 • DODATOK 2/2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu

 • pdf
 • Z 2022
 • 01. 06. 2022
 • FURA s.r.o.
 • DODATOK 1/2022 k zmluve o poskytovaní služieb č. Z201847420_Z zo dňa 6.11.2018

 • pdf
 • Z 2022
 • 01. 06. 2022
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dodatok č. 1 k dohode č. 22/41/054/193 o zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou MOS pre obec alebo formou MS pre samosprávny kraj a o poskytnutí príspevku na AČ formou MOS obci alebo formou menších služieb samosprávnemu kraju

 • pdf
 • Z 2022
 • 31. 05. 2022
 • Úrad práce, soc. vecí a rodiny Košice
 • Dohoda 22/41/054/401 o zabezpečení podmienok na vykonávania dobrovoľníckej činnosti odídenca za účelom získania praktických skúseností pre potreby trhu práce a o poskytnutí príspevku na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti v rámci NP " Pomáhame odídencom - opatrenie č. 3"

 • pdf
 • Z 2022
 • 27. 05. 2022
 • Elektrofinál Košice, s.r.o.
 • Zmluva o dielo

 • pdf
 • Z 2022
 • 25. 05. 2022
 • SERVIS DpH, s.r.o., r.s.p.
 • Zmluva o dielo

 • pdf
 • Z 2022
 • 24. 05. 2022
 • Poľnohospodárska platobná agentúra
 • Zmluva o poskytnutí NFP - Dom smútku

 • pdf
 • Z 2022
 • 17. 05. 2022
 • AGRATECH, s.r.o., Vranov n. T,
 • Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

 • pdf
 • Z 2022
 • 17. 05. 2022
 • AGRATECH, s.r.o., Vranov n. T,
 • Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

 • pdf
 • Z 2022
 • 17. 05. 2022
 • AGRATECH, s.r.o., Vranov n. T,
 • Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

 • pdf
 • Z 2022
 • 16. 05. 2022
 • GROSSA NOVA, s.r.o., Nitra
 • Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

 • pdf
 • Z 2022
 • 11. 05. 2022
 • Juking, s.r.o.
 • Mandátna zmluva

 • pdf
 • Z 2022
 • 05. 05. 2022
 • Ministerstvo vnútra SR
 • Zmluva o poskytnutí NFP - MOPS

 • pdf
 • Z 2022
 • 02. 05. 2022
 • Marta Jakubíková
 • Zmluva o nájme HM č. 3/2022 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2022
 • 25. 04. 2022
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 22/41/054/193 o zabezpečení podmienok vykonávania AČ formou MOS pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj a o poskytnutí príspevku na AČ formou MOS obci alebo formou menších služieb samosprávnemu kraju

 • pdf
 • Z 2022
 • 20. 04. 2022
 • MEDIINVEST, s.r.o., V. Šariš
 • Mandátna zmluva

 • pdf
 • Z 2022
 • 19. 04. 2022
 • AGRATECH, s.r.o., Vranov n. T,
 • Kúpna zmluva
 • 22.200,- €

 • pdf
 • Z 2022
 • 19. 04. 2022
 • AGRATECH, s.r.o., Vranov n. T,
 • Kúpna zmluva
 • 19.200,- €

 • pdf
 • Z 2022
 • 19. 04. 2022
 • AGRATECH, s.r.o., Vranov n. T,
 • Kúpna zmluva
 • 82.800,- €

 • pdf
 • Z 2022
 • 19. 04. 2022
 • GROSSA NOVA, s.r.o., Nitra
 • Kúpna zmluva
 • 63.000,- €

 • pdf
 • Z 2022
 • 04. 04. 2022
 • Ladislav Šimko
 • Zmluva o nájme HM č. 5/2022 Tepličany

 • pdf
 • Z 2022
 • 30. 03. 2022
 • Mária Migová
 • Zmluva o nájme HM č. 2/2022 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2022
 • 23. 03. 2022
 • Helena Sabolová
 • Zmluva o nájme HM č. 4/2022 Tepličany

 • pdf
 • Z 2022
 • 22. 03. 2022
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 • Zmluva o poskytnutí NFP - Zelená obec
 • 466.668,- €

 • pdf
 • Z 2022
 • 28. 02. 2022
 • Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • Zmluva o bežnom účte

 • pdf
 • Z 2022
 • 27. 02. 2022
 • Ľubomír Ludvik WINDOORS
 • Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom

 • pdf
 • Z 2022
 • 22. 02. 2022
 • Mária Kalejová
 • Zmluva o nájme HM č. 3/2022 Tepličany

 • pdf
 • Z 2022
 • 07. 02. 2022
 • o.z. Žijem hudbou
 • Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Družstevná pri Hornáde na rok 2022

 • pdf
 • Z 2022
 • 07. 02. 2022
 • Vzpieračský klub Družstevná pri Hornáde
 • Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Družstevná pri Hornáde na rok 2022

 • pdf
 • Z 2022
 • 07. 02. 2022
 • Enduro klub Tepličany
 • Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Družstevná pri Hornáde na rok 2022

 • pdf
 • Z 2022
 • 03. 02. 2022
 • Dakaj Xhevat
 • Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2022
 • 03. 02. 2022
 • Boháčová Alena
 • Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2022
 • 03. 02. 2022
 • Šestinová Halijová Lenka, Mgr.
 • Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2022
 • 03. 02. 2022
 • Králiková Mariana
 • Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2022
 • 03. 02. 2022
 • Racko Milan
 • Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2022
 • 03. 02. 2022
 • Daňko Jozef
 • Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2022
 • 03. 02. 2022
 • Múdra Aurélia
 • Dodatok č. 6 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2022
 • 03. 02. 2022
 • Halász Vladimír
 • Dodatok č. 6 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2022
 • 03. 02. 2022
 • Kuruc Marek
 • Dodatok č. 5 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2022
 • 03. 02. 2022
 • Čovan Hložná Martina
 • Dodatok č. 5 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2022
 • 03. 02. 2022
 • Tazsej Róbert
 • Dodatok č. 7 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2022
 • 31. 01. 2022
 • Ján Plichta
 • Zmluva o nájme HM č. 20/2022 Tepličany

 • pdf
 • Z 2022
 • 25. 01. 2022
 • Ministerstvo životného prostredia SR
 • Zmluva o poskytnutí NFP - Zberný dvor
 • 452.523,59 €

 • pdf
 • Z 2022
 • 19. 01. 2022
 • Róbert Fujda
 • Zmluva o nájme HM č. 1/2022 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2022
 • 05. 01. 2022
 • Marta Tréfová
 • Zmluva o nájme HM č. 1/2022 Tepličany