2021

 •  
 • Číslo
 • Dátum
 • Dodávateľ
 • Názov zmluvy

 • pdf
 • Z 2021
 • 13. 09. 2021
 • Mária Kaňuchová
 • Zmluva o nájme HM č. 6/2021 Tepličany

 • pdf
 • Z 2021
 • 06. 09. 2021
 • SIEA
 • Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí NFP

 • pdf
 • Z 2021
 • 25. 08. 2021
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 21/41/054/348 o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvárania PM v rámci NP "Cesta na trh práce 3" - Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre subjekty nevykon

 • pdf
 • Z 2021
 • 24. 08. 2021
 • Katarína Nigutová
 • Zmluva o nájme HM č. 8/2021 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2021
 • 16. 08. 2021
 • Peter Kaleja
 • Zmluva o nájme HM č. 7/2021 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2021
 • 05. 08. 2021
 • DAG SLOVAKIA, a.s., Prešov
 • Dodatok č. 4 k ZoD

 • pdf
 • Z 2021
 • 28. 07. 2021
 • CESTY SK, s.r.o.
 • Dodatok č.1 - ZoD

 • pdf
 • Z 2021
 • 26. 07. 2021
 • PLAYSYSTEM, s.r.o., Košice
 • Dodatok č. 1 ku KZ

 • pdf
 • Z 2021
 • 26. 07. 2021
 • Ing. Pohorelec Martin
 • Dodatok č. 5 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 26. 07. 2021
 • Oleňáková Renáta
 • Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 26. 07. 2021
 • Žabka Igor
 • Dodatok č. 6 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 26. 07. 2021
 • Tazsej Roland
 • Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 26. 07. 2021
 • Ing. Kotora Miroslav
 • Dodatok č. 5 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 26. 07. 2021
 • Kenteš Stanislav
 • Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 26. 07. 2021
 • Striko Peter
 • Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 26. 07. 2021
 • Mgr. Smolková Katarína
 • Dodatok č. 5 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 26. 07. 2021
 • Nigutová Eva
 • Dodatok č. 5 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 26. 07. 2021
 • Hardoňová Kristína
 • Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 13. 07. 2021
 • MVDr. Marián Andráš
 • Zmluva o nájme nebytových priestorov

 • pdf
 • Z 2021
 • 13. 07. 2021
 • Viera Adamčová
 • Zmluva o nájme HM č. 5/2021 Tepličany

 • pdf
 • Z 2021
 • 09. 07. 2021
 • All 4 School - Fabianova s.r.o.
 • Kúpna zmluva

 • pdf
 • Z 2021
 • 29. 06. 2021
 • Úrad práce, soc. vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 21/41/054/215 o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvárania PM u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastniach zamestnávania pre UoZ v rámci NP "Cesta na trh práce 3" - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. pre subjekty nevykonávajúce hosp. činn

 • pdf
 • Z 2021
 • 29. 06. 2021
 • Úrad práce, soc. vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 21/41/054/239 na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti uzatvorená v rámci NP "Podpora zamestnanosti" Aktivita č. 1 - Podpora ZUoZ k uplatneniu sa na trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti

 • pdf
 • Z 2021
 • 16. 06. 2021
 • EURO IN - Mgr. Drajna Peter
 • Zmluva o dielo

 • pdf
 • Z 2021
 • 24. 05. 2021
 • Lauko Ivan
 • Dodatok č. 5 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 24. 05. 2021
 • Kmec Stanislav
 • Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 24. 05. 2021
 • Babčak Martin
 • Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 21. 05. 2021
 • Ing. Blanka Barnová
 • Zmluva o dielo

 • pdf
 • Z 2021
 • 21. 05. 2021
 • Scholaris, s.r.o.
 • Kúpna zmluva

 • pdf
 • Z 2021
 • 21. 05. 2021
 • CESTY SK, s.r.o.
 • Zmluva o dielo

 • pdf
 • Z 2021
 • 19. 05. 2021
 • Daniel Čižmár
 • Zmluva o nájme HM č. 4/2021 Tepličany

 • pdf
 • Z 2021
 • 19. 05. 2021
 • Marcela Hercegová
 • Zmluva o nájme HM č. 3/2021 Tepličany

 • pdf
 • Z 2021
 • 18. 05. 2021
 • SIEA
 • Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP

 • pdf
 • Z 2021
 • 12. 05. 2021
 • All 4 School - Fabianova s.r.o.
 • Kúpna zmluva

 • pdf
 • Z 2021
 • 12. 05. 2021
 • CHIROS MEDICAL s.r.o.
 • Kúpna zmluva

 • pdf
 • Z 2021
 • 12. 05. 2021
 • Juking, s.r.o.
 • Mandátna zmluva

 • pdf
 • Z 2021
 • 11. 05. 2021
 • PROROZVOJ, s.r.o., Bratislava
 • Zmluva o dielo

 • pdf
 • Z 2021
 • 11. 05. 2021
 • Ing. Dana Jenčová
 • Zmluva o dielo

 • pdf
 • Z 2021
 • 03. 05. 2021
 • Marek Medvec
 • Zmluva o nájme HM č. 6/2021 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2021
 • 23. 04. 2021
 • SAYRUS, s.r.o., Bratislava
 • Dodatok č. 5 k ZoD

 • pdf
 • Z 2021
 • 23. 04. 2021
 • Memorandum o spolupráci

 • pdf
 • Z 2021
 • 22. 04. 2021
 • adsupra s.r.o.
 • Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb

 • pdf
 • Z 2021
 • 08. 04. 2021
 • Ministerstvo vnútra SR
 • Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP

 • pdf
 • Z 2021
 • 07. 04. 2021
 • XYLO MACHINERY SK, s.r.o.
 • Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu

 • pdf
 • Z 2021
 • 31. 03. 2021
 • SAYRUS, s.r.o., Bratislava
 • Dodatok č. 4 k ZoD

 • pdf
 • Z 2021
 • 30. 03. 2021
 • Králiková Mariana
 • Zmluva o nájme bytu č. 7/2021

 • pdf
 • Z 2021
 • 29. 03. 2021
 • PLAYSYSTEM, s.r.o., Košice
 • Kúpna zmluva

 • pdf
 • Z 2021
 • 26. 03. 2021
 • Eurotec, s.r.o., Prešov
 • Zmluva o dielo

 • pdf
 • Z 2021
 • 16. 03. 2021
 • Anna Vrtilková
 • Zmluva o nájme HM č. 5/2021 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2021
 • 23. 03. 2021
 • Marek Nigut
 • Zmluva o nájme HM č. 2/2021 Tepličany

 • pdf
 • Z 2021
 • 16. 03. 2021
 • Darina Karoliová
 • Zmluva o nájme HM č. 4/2021 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2021
 • 15. 03. 2021
 • Dakaj Xhevat
 • Zmluva o nájme bytu č. 6/2021

 • pdf
 • Z 2021
 • 08. 03. 2021
 • Boháčová Alena
 • Zmluva o nájme bytu č. 5/2021

 • pdf
 • Z 2021
 • 04. 03. 2021
 • DAG SLOVAKIA, a.s., Prešov
 • Dodatok č. 3 k ZoD

 • pdf
 • Z 2021
 • 03. 03. 2021
 • LIFTWARE VÝŤAHY, s.r.o., Prešov
 • Zmluva na servis

 • pdf
 • Z 2021
 • 01. 03. 2021
 • Racko Milan
 • Zmluva o nájme bytu č. 4/2021

 • pdf
 • Z 2021
 • 01. 03. 2021
 • Šestinová Halijová Lenka, Mgr.
 • Zmluva o nájme bytu č. 3/2021

 • pdf
 • Z 2021
 • 26. 02. 2021
 • o.z. Žijem hudbou
 • Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Družstevná pri Hornáde na rok 2021

 • pdf
 • Z 2021
 • 26. 02. 2021
 • Vzpieračský klub Družstevná pri Hornáde
 • Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Družstevná pri Hornáde na rok 2021

 • pdf
 • Z 2021
 • 26. 02. 2021
 • Enduro Klub Tepličany
 • Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Družstevná pri Hornáde na rok 2021

 • pdf
 • Z 2021
 • 24. 02. 2021
 • František Keruľ
 • Zmluva o nájme HM č. 3/2021 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2021
 • 22. 02. 2021
 • SVP, š.p.
 • Nájomná zmluva

 • pdf
 • Z 2021
 • 17. 02. 2021
 • Daňko Jozef
 • Dodatok č. 2 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 17. 02. 2021
 • Múdra Aurélia
 • Dodatok č. 5 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 17. 02. 2021
 • Halász Vladimír
 • Dodatok č. 5 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 17. 02. 2021
 • Kuruc Marek
 • Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 17. 02. 2021
 • Čovan Hložná Martina
 • Dodatok č. 4 k zmluve o nájme bytu

 • pdf
 • Z 2021
 • 17. 02. 2021
 • Karol Anďal
 • Zmluva o dielo

 • pdf
 • Z 2021
 • 11. 02. 2021
 • Ingrid Čižmárová
 • Zmluva o nájme HM č. 1/2021 Tepličany

 • pdf
 • Z 2021
 • 10. 02. 2021
 • Mária Vengrinová
 • Zmluva o nájme HM č. 2/2021 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2021
 • 08. 02. 2021
 • MEDIINVEST Consulting, s.r.ro.,
 • Zmluva o dielo

 • pdf
 • Z 2021
 • 28. 01. 2021
 • Štefan Trojčák
 • Zmluva o nájme nebytových priestorov

 • pdf
 • Z 2021
 • 26. 01. 2021
 • Sviatko Jozef
 • Zmluva o nájme bytu č. 2/2021

 • pdf
 • Z 2021
 • 21. 01. 2021
 • SIEA
 • Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP

 • pdf
 • Z 2021
 • 20. 01. 2021
 • Elektroservis VV, s.r.o., Vranov n. T.
 • Kúpna zmluva

 • pdf
 • Z 2021
 • 19. 01. 2021
 • Blanáriková Ela
 • Zmluva o nájme bytu č. 1/2021

 • pdf
 • Z 2021
 • 11. 01. 2021
 • Peter Urban
 • Zmluva o nájme HM č. 1/2021 Malá Vieska

 • pdf
 • Z 2021
 • 08. 01. 2021
 • Ministerstvo vnútra SR
 • Zmluva o poskytnutí NFP - Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov