2013

 •  
 • Číslo
 • Dátum
 • Dodávateľ
 • Názov zmluvy
 • Suma

 • pdf
 • Z 2013
 • 27. 12. 2013
 • Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
 • Dodatok č.2 k zmluve o dielo (kanalizácia)

 • pdf
 • Z 2013
 • 05. 12. 2013
 • SPP, a.s.
 • Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu

 • pdf
 • Z 2013
 • 05. 12. 2013
 • SPP, a.s.
 • Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu

 • pdf
 • Z 2013
 • 27. 11. 2013
 • Fond sociálneho rozvoja
 • Dodatok č. DOD/01-2013/077/2013-IZ-5.0

 • pdf
 • Z 2013
 • 25. 11. 2013
 • Urbariát pozemkové spoločenstvo Malá Vieska
 • Nájomná zmluva
 • 153,55 €

 • pdf
 • Z 2013
 • 12. 11. 2013
 • Juraj Chejn
 • Kúpna zmluva
 • 80,5 €

 • pdf
 • Z 2013
 • 07. 11. 2013
 • SPP, a.s.
 • Zmluva Obce s SPP - plyn - 54 b.j.

 • pdf
 • Z 2013
 • 31. 10. 2013
 • Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
 • Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - Kanalizácia obce

 • pdf
 • Z 2013
 • 24. 07. 2013
 • Eperješi Štefan
 • Kúpna zmluva
 • 71,71 €

 • pdf
 • Z 2013
 • 16. 07. 2013
 • Fond sociálneho rozvoja
 • Zmluva o spolupráci

 • pdf
 • Z 2013
 • 24. 06. 2013
 • Kúpna zmluva parciel registra "C" č.73/2, 72/2, 68/1, 77/2

 • pdf
 • Z 2013
 • 20. 06. 2013
 • Kúpna zmluva

 • pdf
 • Z 2013
 • 20. 06. 2013
 • SQM s.r.o.
 • Revitalizácia sídla po povodniach
 • 1800 €

 • pdf
 • Z 2013
 • 02. 05. 2013
 • SPP, a.s.
 • Zmluva o zriadení vecného bremena

 • pdf
 • Z 2013
 • 25. 02. 2013
 • Kúpna zmluva