2020

 •  
 • Číslo
 • Dátum
 • Dodávateľ
 • Názov zmluvy
 • Suma

 • pdf
 • O 2020
 • 18. 12. 2020
 • SERVIS DpH, s.r.o., r.s.p.
 • Betónový podklad podláh do Kultúrneho domu

 • pdf
 • O 2020
 • 27. 11. 2020
 • NORWIT SLOVAKIA, spol. s r.o.
 • Príslušenstvo na zametacie vozidlo

 • pdf
 • O 2020
 • 18. 11. 2020
 • BRIDGEFYRA, s.r.o.
 • Vypracovanie PD "Trhovisko v obci"

 • pdf
 • O 2020
 • 04. 11. 2020
 • Ing. Stanislav Uhrin
 • Vypracovanie NMS Kanalizácia obce
 • 120 €

 • pdf
 • O 2020
 • 14. 10. 2020
 • Gastma. s.r.o.
 • Montáž kuchynských zariadení
 • 8724,2 €

 • pdf
 • O 2020
 • 02. 09. 2020
 • NORWIT SLOVAKIA, spol. s r.o.
 • Zametacie vozidlo
 • 144000 €

 • pdf
 • O 2020
 • 26. 08. 2020
 • MANIRA, s.r.o.
 • Dodanie stálej tabule
 • 396 €

 • pdf
 • O 2020
 • 27. 08. 2020
 • MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
 • Informovanie a komunikácia pre projekt "Zvyšovanie energetickej účinnosti administratívnej budovy - OcÚ a KD v obci"
 • 288 €

 • pdf
 • O 2020
 • 26. 08. 2020
 • MANIRA, s.r.o.
 • Dodanie veľkoplošného pútača
 • 780 €

 • pdf
 • O 2020
 • 25. 08. 2020
 • SERVIS DpH, s.r.o.
 • Stavebné práce za 07/2020
 • 4105 €

 • pdf
 • O 2020
 • 30. 08. 2020
 • LIFTWARE VÝŤAHY s.r.o.
 • Dodávka a montáž potravinového výťahu 100 kg
 • 10308 €

 • pdf
 • O 2020
 • 27. 07. 2020
 • SERVIS DpH, s.r.o.
 • Prípravné stavebné práce na stavbe "Zvyšovanie energetickej účinnosti Obecného úradu a
 • 6000 €

 • pdf
 • O 2020
 • 20. 07. 2020
 • STAFIX s.r.o.
 • Sanácia terás v 54 b.j.
 • 4800 €

 • pdf
 • O 2020
 • 17. 06. 2020
 • SERVIS DpH, s.r.o.
 • Oplotenie okolo Multifunkčného ihriska

 • pdf
 • O 2020
 • 28. 04. 2020
 • SERVIS DpH, s.r.o.
 • Výstavba chodníka a parkoviska okolo Multifunkčného ihriska

 • pdf
 • O 2020
 • 21. 05. 2020
 • SERVIS DpH, s.r.o.
 • Pracovné činnosti - doplnenie 05/2020
 • 1000 €

 • pdf
 • O 2020
 • 27. 05. 2020
 • RADEXY s.r.o.
 • Revízie plynových zariadení v obecných budovách

 • pdf
 • O 2020
 • 11. 07. 2020
 • SERVIS DpH, s.r.o.
 • Vykonané práce na základe Rámcovej zmluvy za 05/2020
 • 2500 €

 • pdf
 • O 2020
 • 07. 05. 2020
 • SERVIS DpH, s.r.o.
 • Mulčovanie konárového lomu
 • 240 €

 • pdf
 • O 2020
 • 05. 05. 2020
 • SERVIS DpH, s.r.o.
 • Odstránenie náletových drevín na cyklotrase
 • 5040 €

 • pdf
 • O 2020
 • 05. 05. 2020
 • MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
 • V.O. pre projekt "Zvyšovanie energetickej účiinosti administratívnej budovy _ OcÚ a KD v obci" pre výber dodávateľa stavebných prác
 • 360 €

 • pdf
 • O 2020
 • 17. 04. 2020
 • MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
 • V.O. pre projekt "Vybudovanie zberného dvora v obci" na výber stavebného dozora

 • pdf
 • O 2020
 • 15. 04. 2020
 • MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
 • Verejné obstarávanie pre projekt "Vybudovanie zberného dvora v obci"
 • 2400 €

 • pdf
 • O 2020
 • 30. 03. 2020
 • RENDERTEAM s.r.o.
 • Verejné obstarávanie pre projekt Dom smútku - obnova obalových konštrukcií
 • 390 €

 • pdf
 • O 2020
 • 10. 03. 2020
 • ROYAL FOREST s.r.o.
 • Odstránenie náletových drevín

 • pdf
 • O 2020
 • 10. 03. 2020
 • Fatľa Ján, Mgr.
 • Revízia detských ihrísk

 • pdf
 • O 2020
 • 09. 03. 2020
 • ŠTÝL - IVANOV s.r.o.
 • Kosačka HONDA HRG 466 SKEH
 • 450 €

 • pdf
 • O 2020
 • 09. 03. 2020
 • BOLEX SK s.r.o.
 • Altánok pre dôchodcov v obci
 • 7496,96 €

 • pdf
 • O 2020
 • 21. 01. 2020
 • GSIC, spol. s r.o.
 • Vypracovanie žiadosti o NFP "Vybudovanie zberného dvora v obci Družstevná pri Hornáde"
 • 2000 €

 • pdf
 • O 2020
 • 08. 01. 2020
 • Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o.
 • Spracovanie žiadosti dotácie z MV SR na podporu MRK v roku 2020

 • pdf
 • O 2020
 • 08. 01. 2020
 • ANO TAŠKY s.r.o.
 • Prekrytie multifunkčného ihriska
 • 1950 €

 • pdf
 • O 2020
 • 07. 01. 2020
 • Z&B build, s.r.o.
 • Vypracovanie PD pre projekt "Prístavba telocvične