2018

 •  
 • Číslo
 • Dátum
 • Dodávateľ
 • Názov zmluvy
 • Suma

 • pdf
 • O 2018
 • 03. 10. 2018
 • pačay architekti, s.r.o.
 • Projekt rekonštrukcie miestnych komunikácie : Orechová ulica
 • 720 €

 • pdf
 • O 2018
 • 03. 10. 2018
 • pačay architekti, s.r.o.
 • Projekt rekonštrukcie miestnych komunikácií : Varovecká ulica, Pod Hôrkou a Za Kasárňou.
 • 1710 €

 • pdf
 • O 2018
 • 03. 10. 2018
 • Stolár-kamenár, ľuboš Gerda
 • Oprava prícestného betónového kríža v časti obce Malá Vieska

 • pdf
 • O 2018
 • 03. 10. 2018
 • KOOR Východ, s.r.o.
 • Objednávka svietidiel
 • 742,64 €

 • pdf
 • O 2018
 • 03. 10. 2018
 • IPP Consulting, s.r.o.
 • Dodávka kompostérov
 • 81000 €

 • pdf
 • O 2018
 • 03. 10. 2018
 • STAFIX s.r.o.
 • Sanácia terás 4NP/2 bytové jednotky
 • 7740 €

 • pdf
 • O 2018
 • 03. 10. 2018
 • GEO SLOVAKIA s.r.o.
 • Vypracovanie hydrogeologického posudku k dodatočnému povoleniu stavby "Výstavba miestnej komunikácie - Záhradná a Púpavová ulica"
 • 360 €

 • pdf
 • O 2018
 • 03. 10. 2018
 • STAFIX s.r.o.
 • Sanácia terás 3NP 54 b.j
 • 10248 €

 • pdf
 • O 2018
 • 03. 10. 2018
 • HL Build s.r.o.
 • Montáž krytov svietidiel na rozpínacie kotvy
 • 595,37 €

 • pdf
 • O 2018
 • 18. 05. 2018
 • RADEXY s.r.o.
 • Revízia na plynovom a tlakovom zariadení

 • pdf
 • O 2018
 • 18. 05. 2018
 • TOITOI-DIXI s.r.o.
 • Prenájom toaletných kabíniek
 • 264 €

 • pdf
 • O 2018
 • 18. 05. 2018
 • TRIS, spol. s r.o.
 • Vyhotovenie základu pod kríž
 • 275,05 €

 • pdf
 • O 2018
 • 16. 04. 2018
 • ŠEVT a.s.
 • Tlačivá - Rybársky lístok v počte 50 ks

 • pdf
 • O 2018
 • 16. 04. 2018
 • ProWood Slovakia s.r.o.
 • Vypracovanie Žiadosti o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu pre J. Oblasť: ELEKTROMOBILITA, činnosť J1: Podpora elektromobility
 • 500 €

 • pdf
 • O 2018
 • 16. 04. 2018
 • EUROVIA-Kameňolomy s.r.o.
 • Kamenivo frakcie 0-32 B v množstve 40 ton

 • pdf
 • O 2018
 • 16. 04. 2018
 • PARKONA s.r.o.
 • 200 kg trávneho semena

 • pdf
 • O 2018
 • 16. 04. 2018
 • ENERGOCOM PLUS, s.r.o.
 • Búranie objektu v rámci výstavby Komunitného centra

 • pdf
 • O 2018
 • 16. 04. 2018
 • Vodohospodárska výstavba štátny podnik
 • Vypracovanie odborného posudku na stanovenie kategórie vodnej stavby "Úprava odvodňovacej priekopy cez obec v časti Malá Vieska" v obci Družstevná pri Hornáde.
 • 522,31 €

 • pdf
 • O 2018
 • 16. 04. 2018
 • Fatľa Ján, Mgr.
 • Revízie detských ihrísk

 • pdf
 • O 2018
 • 16. 04. 2018
 • ADOREAL, s.r.o.
 • Polohopisné a výškopisné zameranie pre projekt: Výstavba chodníka a parkoviska pred Čardou

 • pdf
 • O 2018
 • 16. 04. 2018
 • Správa ciest Košického sam.kraja
 • Dodávka a montáž trvalého dopravného značenia

 • pdf
 • O 2018
 • 16. 04. 2018
 • Divadlo nad vecou
 • Divadelné výstupenie dňa 11.3.2018
 • 150 €

 • pdf
 • O 2018
 • 16. 04. 2018
 • Kostovčík Ľubomír
 • Čistenie a kontrola komínov na obecných budovách

 • pdf
 • O 2018
 • 16. 04. 2018
 • DATALAN, a.s.
 • Uzávierková operácia
 • 33 €

 • pdf
 • O 2018
 • 16. 04. 2018
 • Bc. Michala Danková - REMIDA
 • Prenájom zariadenia MP C2004exSP