Úvod    Úradná tabuľa    Nakladanie s majetkom obce

Nakladanie s majetkom obce

Obec Družstevná pri Hornáde pri hospodárení s majetkom obce postupuje v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Zásady hospodárenia s majetkom obce Družstevná pri Hornáde