Úvod    UPOZORNENIE

UPOZORNENIE

Africký mor ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - okolie oznamuje občanom, že v okrese Košice - okolie je potvrdený Africký mor ošípaných u diviačej zveri,  aj v domácom chove ošípaných. V tejto súvislosti odporúča, aby chovatelia ošípaných vykonali čo najskôr domácu zabíjačku ošípaných bez ohľadu na vek a hmotnosť. Produkty z nej je možné použiť len pre vlastnú spotrebu a nedistribuovať ich mimo svoju obec! Domáca zabíjačka sa musí oznámiť minimálne jeden pracovný deň vopred na t.č. 055/6222 267, kl. 109, 107. Chovatelia, ktorí si ponechajú ošípané, sú povinní mať ich zaregistrované, a to aj v prípade jedného kusu chovaného pre vlastnú spotrebu. Registrácia ošípaných sa vykonáva na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Košice - okolie, Kukučínova 24, Košice. Uvedené sa odporúča ako preventívne opatrenie na zabránenie ďalšieho šírenia ochorenia v okrese.