Úvod    Zber použitého kuchynského oleja

Zber použitého kuchynského oleja

Obec Družstevná pri Hornáde rozširuje zber separovaného odpadu o ďalšiu komoditu, a to o zber použitých jedlých rastlinných olejov a tukov. Obyvatelia obce sa môžu bezplatne zbavovať použitých rastlinných jedlých olejov a tukov. Na odovzdanie sú vhodné všetky typy rastlinných olejov, ktoré zostanú

Použitý rastlinný olej a tuky je možné priniesť v nádobách, ktoré sa dajú uzavrieť na zberné miesto na obecnom úrade - zadný vchod, obyvatelia obecnej bytovky na označenom mieste spoločných priestorov.
Zberná fľaša by mala byť pred naliatím odpadového oleja čistá a suchá.
Dôvody pre zber použitého kuchynského oleja sú viaceré. Použitý olej obsahuje karcinogény, ktoré môžu spôsobiť rakovinu, recykláciou použitého oleja sa zamedzí znečisteniu povrchových a podzemných vôd, použitý jedlý olej škodí odpadovému potrubiu v dome a poškodzuje správny chod čistiarne odpadových vôd, olej upcháva kanalizáciu a slúži ako potrava hlodavcom. Zozbieraný olej a tuk bude následne odborne spracovaný a ekologicky zhodnotený na ďalšie použitie.
Pridajte sa aj Vy...