Úvod    Zápis do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka základnej školy sa uskutoční od 15. do 30. apríla, a to bez osobnej prítomnosti detí, elektronickou formou. Prosíme Vás, aby ste v tomto období elektronicky vyplnili prihlášku do 1. ročníka základnej školy. Vytlačenú a podpísanú prihlášku spolu s kópiou rodného listu následne doručili do školy poštou, alebo osobne.