Úvod    Upozornenie - rekonštrukcia cesty

Upozornenie - rekonštrukcia cesty

Rekonštrukcia cesty - Tepličany

Vážení občania,

upozorňujeme Vás, že na ulici Hlavná v úseku transformátor – kostol v Tepličanoch prebieha rekonštrukcia cesty.

Počas výstavby bude na uvedenej ulici obmedzený vjazd a premávka vozidiel a pohyb chodcov.

Obchádzková trasa vedie po uliciach Potočná, Slnečná a Okružná.

Vyzývame vlastníkov motorových vozidiel, aby tieto neparkovali na ulici, kde prebieha výstavba.

Žiadame Vás o ohľaduplnosť a vzájomnú spoluprácu.

Za vzniknuté obmedzenia počas výstavby sa ospravedlňujeme.