Zmluvy

 •  
 • Číslo
 • Dátum
 • Dodávateľ
 • Názov zmluvy
 • Suma

 • pdf
 • Z 2024
 • 01. 07. 2024
 • Obec Družstevná pri Hornáde
 • Zmluva o dielo - " Odstránenie havarijného stavu sociálnych zariadení ZŠ, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde"

 • pdf
 • Z 2024
 • 27. 06. 2024
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 24/41/19B/61 o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku podľa § 19b zákona č. 112/2018 Z.z.
 • 20719,82 €

 • pdf
 • Z 2024
 • 20. 06. 2024
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí príspevku podľa § 19b zákona č. 112/2018 Z.z.

 • pdf
 • Z 2024
 • 13. 03. 2024
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 24/41/19B/9 o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku podľa § 19b zákona č. 112/2018 Z.z.
 • 34846,97 €

 • pdf
 • Z 2024
 • 29. 01. 2024
 • Obec Haniska
 • Zmluva o dielo - Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Haniska
 • 27701,90 €

 • pdf
 • Z 2024
 • 29. 01. 2024
 • Obec Sokoľ
 • Zmluva o dielo -Zníženie prašnosti pri objekte MŠ v obci Sokoľ rekonštrukciou spevnených plôch
 • 50615,61 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 11. 12. 2023
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda 23/41/19B/79 o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku podľa § 19b zákona č, 112/2018 Z.z.
 • 1711,60 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 27. 11. 2023
 • Úrad práce, soc. vecí a rodiny Košice
 • Dodatok č. 1 k dohode § 19b - NP - Dohoda č. 23/41/19B/43-1

 • pdf
 • Z 2023
 • 27. 11. 2023
 • Úrad práce, soc. vecí a rodiny Košice
 • Dodatok č. 2 k dohode § 19b - NP - Dohoda č. 23/41/19B/26-2

 • pdf
 • Z 2023
 • 02. 08. 2023
 • Obec Družstevná pri Hornáde
 • Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

 • pdf
 • Z 2023
 • 11. 07. 2023
 • Obec Družstevná pri Hornáde
 • Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

 • pdf
 • Z 2023
 • 11. 07. 2023
 • HEMAK, s.r.o.
 • Zmluva o dielo č. HZOD-V0723
 • 25532 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 23. 05. 2023
 • Úrad práce, soc. vecí a rodiny Košice
 • DOHODA 23/41/19B/43 o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku podľa § 19b zákona č. 112/2018 Z.z. o soc.j ekonomike a soc. podnikoch
 • 7702,20 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 22. 04. 2023
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dodatok č.1 k dohode č. 23/41/19B/26 zo dňa 21.3.2023 o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku podľa § 19b zákona č. 112/2018 Z.z.

 • pdf
 • Z 2023
 • 22. 03. 2023
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda 23/41/19B/26 o poskytnutí príspovku podľa § 19b zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
 • 30808,80 €

 • pdf
 • Z 2023
 • 27. 01. 2023
 • Obec Družstevná pri Hornáde
 • Zmluva o dielo
 • 261088,48 €

 • pdf
 • Z 2022
 • 29. 06. 2022
 • ŠTÝL EU s.r.o.
 • Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. Z20221457_Z

 • pdf
 • Z 2022
 • 21. 06. 2022
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • DOHODA číslo 22/41/53G/66 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • pdf
 • Z 2022
 • 15. 06. 2022
 • Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • Zmluva o úvere č. 538/CC/22
 • 100 000 €

 • pdf
 • Z 2022
 • 15. 06. 2022
 • Obec Družstevná pri Hornáde
 • Zmluva o dielo uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

 • pdf
 • Z 2022
 • 15. 06. 2022
 • Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • Záložná zmluva NCRZP č. 538/CC/22-ZZ1

 • pdf
 • Z 2022
 • 13. 04. 2022
 • ŠTÝL EU, s.r.o.
 • Kúpna zmluva
 • 5 382,00 €

 • pdf
 • Z 2022
 • 09. 03. 2022
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 22/41/53G/23 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa §53g zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • pdf
 • Z 2022
 • 08. 03. 2022
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 • Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku

 • pdf
 • Z 2022
 • 03. 03. 2022
 • ŠTÝL EU, s.r.o., Vyšný Kazimír
 • Kúpna zmluva

 • pdf
 • Z 2022
 • 01. 03. 2022
 • UNICAR, s.r.o., Liptovský Mikuláš
 • Kúpna zmluva

 • pdf
 • Z 2021
 • 24. 06. 2021
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 21/41/53G/35 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov IP podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • pdf
 • Z 2021
 • 24. 03. 2021
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 21/41/53G/4 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov IP podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • pdf
 • Z 2020
 • 30. 11. 2020
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 20/41/53G/31 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • pdf
 • Z 2020
 • 13. 10. 2020
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dodatok č. 1 k Dohode č. 20/41/53G/19 zo dňa 21.08.2020

 • pdf
 • Z 2020
 • 21. 08. 2020
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
 • Dohoda č. 20/41/53G/19 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov