Úvod    Sčítanie obyvateľov 2021 - začiatok asistovaného sčítania - 3. mája 2021

Sčítanie obyvateľov 2021 - začiatok asistovaného sčítania - 3. mája 2021

Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Asistované sčítanie potrvá 6 týždňov. Stacionárny asistent : Ing. Denisa Trojčáková, mobilní asistenti : Mgr. Jana Trefová, Ing. Zuzana Ondo-Eštoková. Títo sa budú povinne preukazovať príslušným preukazom.
V prípade záujmu o asistované sčítanie môžete volať na tel.č. 055/7207112, 7207113, 7207116.