Úvod    Sčítanie obyvateľov 2021 - stav sčítania v našej obci k 31.3.2021 - 77,34 %

Sčítanie obyvateľov 2021 - stav sčítania v našej obci k 31.3.2021 - 77,34 %

Percento sčítaných obyvateľov v našej obci ku dňu 31.3.2021 je 77,34. Počas asistovaného sčítania sa obyvatelia môžu sčítať:
- na kontaktnom mieste v obci, kde im so sčítaním môže pomôcť stacionárny asistent, alebo
- použije počítač na kontaktnom mieste a sčíta sa sám, alebo
- môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi a sčíta v dohodnutom termíne.
Asistované sčítanie sa z dôvodu epidemickej situácie posunulo, presný termín realizácie asistovaného sčítania bude stanovený rozhodnutím predsedu ŠÚ SR v spolupráci Úradom verejného zdravotníctva tak, aby nebolo ohrozené zdravie obyvateľa ani asistenta. Mobilných asistentov sčítania ustanovuje obec. Budú sa povinne preukazovať príslušným preukazom.