Úvod    Samospráva obce    Uznesenia a zápisnice

Uznesenia a zápisnice

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov (§ 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

 

V tejto časti stránky nájdete UZNESENIA zo zasadnutí obecného zastupiteľstva obce.