Úvod    Samospráva obce    Projekty    Zelená obec    Zelená obec – Družstevná pri Hornáde

Zelená obec – Družstevná pri Hornáde

Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry, prvkov drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, ako aj zavádzania systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, zlepšiť kvalitu životného prostredia v obci.