Úvod    Samospráva obce    Projekty    Zberný dvor    Vybudovanie zberného dvora v obci Družstevná pri Hornáde

Vybudovanie zberného dvora v obci Družstevná pri Hornáde

Obci Družstevná pri Hornáde bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt "Vybudovanie zberného dvora v obci Družstevná pri Hornáde" v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 1.