Úvod    Samospráva obce    Projekty    REJOICE    REJOICE - Rozvoj cezhraničného turizmu na rieke Hornád

REJOICE - Rozvoj cezhraničného turizmu na rieke Hornád

Nevyužitý potenciál rieky Hornád z hľadiska ekoturizmu sa rozhodli zmeniť partneri projektu REJOICE (RivEr JOurney experIenCE).

 

Hlavným cieľom projektu je spojiť územie popri rieke Hornád a využiť potenciál rieky ako vodnej turistickej trasy vytvorením kayak-canoeing sharing systému. V rámci projektu bude vybudovaná prístupová infraštruktúra pozdĺž rieky Hornád (výstupné / vstupné prístavy), zakúpia sa kajaky, kanoe a kontajnery na ich uskladnenie a bude tiež vybudovaná drobná infraštruktúra - oddychové zóny v partnerských obciach. Navyše sa v rámci projektu vytvorí aj systém požičiavania bicyklov, čo doplní ponúkané eko-turistické služby v regióne.

Za účelom realizácie projektu sa vytvorilo 15 členné partnerstvo zo slovenskej a maďarskej strany, ktoré povedie River & Mountain, občianske združenie ako vedúci partner.

Obec Družstevná pri Hornáde vybuduje nástupné a výstupné miesto pre kajakárov s oddychovou zónou a nabíjacou stanicou pre e-biky vrátane požičovne bicyklov. Zároveň obec zrealizuje podujatie s názvom „Kurz prvej pomoci na vode“, ktorej cieľom je školenie inštruktorov v oblasti poskytnutia prvej pomoci na rieke Hornád.

Celkový rozpočet obce je 67 127,36 EUR

Príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre obec Družstevná pri Hornáde činí 57 058,25 EUR.

Realizáciou projektu sa očakáva zlepšenie spoločne poskytovaných cezhraničných služieb v oblasti ekoturistiky a zvýšenie návštevnosti regiónu zo strany turistov.

Názov projektu: RivEr JOurney experIenCE

Kód projektu: SKHU/1902/1.1/114/LB

Doba realizácie: 01/03/2021 - 28/02/2023

Partneri projektu:

 • River & Mountain, občianske združenie (vedúci partner)
 • Ľuboš Grajcár - John the B tour
 • Obec Veľká Lodina
 • Obec Kysak
 • Obec Družstevná pri Hornáde
 • Obec Kostoľany nad Hornádom
 • Obec Ždaňa
 • Obec Trstené pri Hornáde
 • Obec Milhosť
 • Obec Hidasnémeti (HU)
 • Obec Hernádszentandrás (HU)
 • Obec Hernádkércs (HU)
 • Kmetty Benjámin (HU)
 • VÉDÉPSZOLG KFT (HU)
 • Nadácia Creative Team Alapítvány (HU)

 

Realizácia projektu je podporená z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko. Celkový rozpočet projektu je 1 552 787,43 EUR z čoho príspevok z EFRR činí 1 319 869,27 EUR.

www.skhu.eu