Úvod    Samospráva obce    Projekty    Podpora recyklácie odpadu    Podpora recyklácie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Družstevná pri Hornáde