Úvod    Samospráva obce    Projekty    OcÚ a KD    Zvyšovanie energetickej účinnosti administratívnej budovy – Obecného úradu a Kultúrneho domu – Družstevná pri Hornáde

Zvyšovanie energetickej účinnosti administratívnej budovy – Obecného úradu a Kultúrneho domu – Družstevná pri Hornáde

Obci Družstevná pri Hornáde bola schválená Žiadosť o NFP.