Úvod    Samospráva obce    Projekty    Miestne komunikácie    Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov – Varovecká, Pod Hôrkou, Za kasárňou

Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov – Varovecká, Pod Hôrkou, Za kasárňou

Obci Družstevná pri Hornáde bola schválená Žiadosť o NFP.