Úvod    Realizácia projektových dokumentácií vybraných úsekov Eurovelo 11 v Karpatskom euroregióne