Úvod    Realizácia projektových dokumentácií vybraných úsekov Eurovelo 11 v Karpatskom euroregióne

Realizácia projektových dokumentácií vybraných úsekov Eurovelo 11 v Karpatskom euroregióne

V obci Družstevná pri Hornáde sa vypracovala dokumentácia pre územné rozhodnutie, ktorá sa bude týkať časti Eurovelo 11 v katastri obce Družstevná pri Hornáde.