Úvod    Profil obce    História obce

História obce

foto Malá Vieska
Malá Vieska je mladšia obec ako Tepličany. V najstarších dokladoch z rokov 1423 a 1427 sa uvádza ako nová Ves - Wyflaw. Už v roku 1429 je menovaná ako Vieska - Kysfalw. Rovnako ako obce Sokoľ a Tepličany patrila k hradu Sokoľ. V roku 1427 patrila Matúšovi z Pavloviec a svojou rozlohou zaberala 7 port.

Podľa lexikónu z roku 1773 bola Malá Vieska slovenskou dedinou. Svedčia o tom aj slovenské osobné mená poddaných podľa súpisov z rokov 1720 a 1758. Ak vychádzame z národného zloženia priľahlých obcí, možno sa domnievať, že obyvatelia Malej Viesky boli Slováci už od jej počiatkov, i keď sa meno obce na historických listinách uvádza v maďarskej podobe. Súvisí to so spôsobom verejných listín Uhorska, v ktorých sa snažili pisári uvádzať geografické názvy vždy v pomaďarčenej podobe.

Genéza názvu:
1423 - Wyflaw
1427 - Wyfalu
1429 - pessesio seu villa Kysflaw
1440 - Kysflaw
1555 - Kysfflaw
1773 - slovensky Mala Weska, maďarsky Kisfalu
1808 - slovensky Malá Wieska, Malá Wěska
1906 - Maloveska

 

Katastrálna mapa Malej Viesky z roku 1860

 


foto Tepličany
O tejto pôvodne samostatnej obci, dnes časti Družstevnej pri Hornáde, máme najstarší doklad z roku 1423, hoci musela existovať už v druhej polovici 13. storočia. Tepličany patrili pod hrad Sokoľ. Podľa portálneho súpisu z roku 1427 obec vlastnil Matúš z Pavloviec a veľká bola 11 port. Od roku 1429 patrili Tepličany mestu Košice.

Historik B. Varsik uvádza, že obec bola od svojho založenia obývaná Slovákmi a ich kontinuita tu nebola nikdy pretrhnutá. Názov obce pochádza pravdepodobne z označenia teplý, čo by mohlo znamenať teplý prameň, teplý potok, teplý kameň a podobne. Podľa záznamov z rokov 1773 a 1808 bol slovenský názov obce ustálený, ľudovo sa dedine hovorilo Cepličany. Podľa lexikónu z roku 1773 to bola slovenská dedina.

Genéza názvu:
1423 - Tapliczan
1427 - Thapolchan
1429 - Theplicze
1491 - Thopliczan
1555 - Tapoczan
1558 - Taploczyan
1688 - Tapócsán
1773 - slovensky: Czepliczany, maďarsky: Tapolcsán
1808 - slovensky: Tepličany, Cepličany, maďarsky: Tapolcsán
1906 - Cepličany

 

Mapa prvého vojenského prieskumu habsburskej ríše (1763-1787)


Texty spracované podľa údajov B. Varsika z knihy Osídlenie Košickej kotliny.