Úvod    Organizácie v obci    Urbár Tepličany

Urbár Tepličany

 foto

Úvod
 
Pozemkové spoločenstvo Pánsky les a Urbár Tepličany sa skladá zo:
 

  • Spoločenstva Pánsky les zaregistrovaného Obv. úradom Čaňa, Komenského 52 dňa 4.3.1996 pod č. 841/1996
  • Spoločenstva Urbariát Tepličany zaregistrovaného Obv. úradom Čaňa, Komenského 52 dňa 27.3.1996 pod č. 851/1996

Činnosť Pozemkového spoločenstva Pánsky les a Urbár Tepličanysa riadi Zmluvou o založení Pozemkového spoločenstva Pánsky les a Urbár Tepličany, ktorá bola schválená na valnom zhromaždení dňa 16.1.2000.


Platné znenie Zmluvy je uverejnené v časti  Legislatíva.


Orgány spoločenstva

Ing. Anton Králik – predseda


Kontakt

Pozemkové spoločenstvo Pánsky les a Urbár Tepličany
Orechová 85/16
044 31  Družstevná pri Hornáde

 

 

HistóriaUrbáre patria u nás k najdôležitejším prameňom hospodárskych dejín 17.- 18. storočia. Rozšírenie urbárov u nás môžeme klásť do polovice 16. storočia, ...čítať viac