Denný detský tábor 2015

Pozývame všetky deti od 7 -14 rokov na Denný detský tábor, ktorý sa bude konať každý pondelok počas mesiaca júl v o.z. ŽIJEM HUDBOU v čase od 8:00 do 13:00 hod. Naše animátorky pre Vás pripravili bohatý program venovaný rôznym aktivitám ako sú hry vonku a v miestnosti, tvorivé dielne, cvičenie, tane

Prihlásiť svoje dieťa môžete telefonicky 0907 122 688 alebo priamo na mieste každý pondelok od 7:30 – 8:00.
Dieťa musí prísť ráno v doprovode dospelého rodinného príslušníka a vyzdvihnutie dieťaťa počas trvania tábora je možné iba dospelou osobou. Cena 1 dieťa : člen 5€/ 1 deň, nečlen 6 €/1 deň. V cene je zahrnutá desiata, obed, cestovné a vstupné. Viac info na plagáte.

 

viac info na www.zijemhudbou.sk alebo 0907 122 688